Frågor och svar

Kan vem som helst gå i samtalsterapi?

Ja, alla som upplever tankar och känslor som hindrar från att leva fullt ut och alla som upplever en längtan efter något mer, efter en mening med sitt liv.

Balsam Konsult arbetar dock inte med personer med diagnostiserad psykisk sjukdom eller med personer som står under inverkan av droger. Jag arbetar heller inte med personer under 18 år.

 

Vad är det egentligen för skillnad på coaching och terapi?

Coacher och terapeuter har olika utbildning både avseende omfattning och innehåll. En coach är inte utbildad för att arbeta med bakomliggande orsaker utan fokuserar enbart på att utifrån nuläget nå ett definierat mål i framtiden. En terapeut arbetar både med din dåtid, nutid och framtid.

Det är en fördel för dig att den person du går till behärskar både/och eftersom man i en coachprocess förr eller senare ofta behöver även terapeutiska verktyg.

 

Vad är det egentligen för skillnad på psykolog och terapeut?

Psykolog är en akademisk examen som innebär att man också kan arbeta med tex utredningar och diagnoser. Terapeuter arbetar mer praktiskt, med den handfasta läkningsprocessen.

 

Men vad är det för skillnad på alla olika terapiformer som finns? Psykosyntes , psykodynamisk, kbt, gestalt, det finns ju hur många sorter som helst?

Ja, det finns verkligen många olika och det är inte lätt att skilja dem åt. Själv har jag valt att arbeta med Psykosyntes som grund eftersom jag tycker om att den fokuserar på potentialen i varje människa och att den även bejakar den andliga aspekten av att vara människa.

Det kan vara intressant att veta att forskningsresultat visar på att terapeuten som person är viktigare för resultatet än vilken terapimetod som används.

 

Är det inte mest ”konstiga” människor som går i terapi?

Nej, idag är det inte konstigare att gå till sin terapeut för att utveckla sig själv än det är att gå till sin tränare på gymmet för att träna sin kropp. Att gå i terapi är tvärtom ett sätt att ta ansvar för sig själv och sin personliga utveckling.

 

Vilka är de vanligaste orsakerna till att folk kommer till Balsam?

Inget problem är för ”litet” eller för ”banalt”. Om du upplever det som ett problem så är det så, och värt att arbeta med.

Några vanliga medvetna anledningar att söka terapi kan vara:

–          Jag vill lära känna mig själv/utveckla mig/komma vidare i livet.

–          Jag mår inte bra, känner mig deprimerad/nere/trött/stressad. Trots att jag kanske egentligen har ett bra liv och             borde ”må bra”.

–          Mitt liv styrs alltmer av mina tankar på mat/vikt/utseende/sex/droger.

–          Jag har fastnat i sorgen efter separation/död/sjukdom/förlust.

–          Jag har oro/ångest/panikångest. Jag är rädd för vad som ska hända.

–          Jag har blivit utsatt för kränkningar/övergrepp/mobbning.

–          Jag har växt upp i en familj med alkohol/sjukdom/misshandel/frånvarande föräldrar.

–          Jag har svårt att sätta gränser, jag blir utnyttjad av andra och känner inte att jag kan ta plats för mig själv.

–          Jag vet inte vad jag vill/jag gör inte det jag egentligen vill/det känns som om någon annan hela tiden                                     bestämmer vad jag ska göra.

 

Hur lång tid tar det innan jag mår bra?

En del personer mår bättre redan efter de allra första sessionerna, andra upplever att de under en period mår sämre när de kommer i kontakt med tex inneboende sorg och ilska. Varje människa och varje terapiprocess är unik och tar precis så lång tid som den behöver ta för just den individen. Vi kan jämföra med att odla en vacker blomma; den växer inte fortare för att du drar i den. Det finns också olika sorters blomsterfrön som är ämnade att bli olika sorters blommor, vilket inte betyder att den ena är bättre än den andra. Terapeutens uppgift är att skapa bästa möjliga växtmiljö för att just din blomma ska utvecklas till sin fulla potential.

 

Men hur lång tid behöver man gå?

En genomsnittlig terapiprocess innebär att du går en gång i veckan under minst ett år med uppehåll vid jul och sommarsemester.

 

Binder jag upp mig för något?

Nej, du kan bestämma dig för precis så lång tid i taget som du själv vill. Det är också möjligt att göra ett uppehåll i terapin för att sedan återkomma om du behöver. För att du ska få stabilitet och arbetsro i din terapi är det dock viktigt att du gör klart för dig själv hur mycket tid du vill avsätta för din utveckling.

Den enda regeln gäller avbokning; du måste avboka en session minst två dygn (48 timmar) i förväg, annars utgår fullt arvode.

 

Har terapeuten tystnadsplikt?

Ja, terapeuten har absolut tystnadsplikt. Detta gäller även gentemot arbetsgivare eller annan som betalar din avgift. Allting stannar mellan dig och din terapeut. Inga uppgifter lagras i dator.

 

Hur vet man att terapeuten är bra?

Lita till ditt eget omdöme. Det är viktigt för din terapeutiska process att du har förtroende och känner dig trygg med din terapeut. Rent allmänt bör du kräva att terapeuten har både utbildning och erfarenhet, fortbildar sig kontinuerligt, har ett etablerat företag samt är registrerad för F-skatt och moms.

 

Hur gör man för att boka tid?

Ring Kerstin Nyström 070-777 70 48 och boka tid för ditt första möte. Jag strävar efter att kunna erbjuda en tid så fort som möjligt, senast inom en vecka.

 

Finns det kvällstider?

Ja.

 

Hur hanteras personuppgifter?

Balsam Konsult, Kerstin Nyström, är ansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Namn, mailadress, telefonnummer och faktureringsuppgifter sparas så länge det behövs för det syfte de samlades in för. Givetvis lämnas uppgifterna aldrig vidare till tredje part. Jag kopplar aldrig mitt mail- eller telefonregister till andra sidor på nätet.

Inga känsliga personuppgifter sparas på dator. I de fall klienten själv väljer att skicka sitt konfidentiella frågeformulär per mail så printar jag ut det och raderar sedan mailet.

Det är endast Kerstin Nyström som har tillgång till de handskrivna anteckningar med känsliga personuppgifter som behövs för klientarbetet. Fem år efter avslutad terapi bränner jag personligen alla anteckningar och papper som kan innehålla känsliga personuppgifter.

Anledningen till att jag sparar anteckningarna i fem år är att många klienter väljer att återkomma efter den första terapiomgången. Det är då värdefullt att kunna gå tillbaka och se vad vi arbetat med tidigare.