Coaching

Du kan välja att komma på coachsamtal för att till exempel få hjälp att se ett arbetsrelaterat problem på ett nytt sätt, hitta nya strategier eller nå bättre resultat. Coachsamtal passar också dig som har en utsatt position i ditt arbete och behöver ett utomstående bollplank.

I coachsamtalet arbetar vi inte på samma djupa personlighetsutvecklande nivå som i samtalsterapi utan mer målinriktat inom ett specifikt område.

Jag använder coachtekniker från bl a NLP och kbt. Och som alltid väljer jag de verktyg som behövs för just dig, just nu för bästa resultat.