Tre reflektioner från detta år 2020

Jag sitter och funderar på hur jag kan sammanfatta detta år, 2020, som snart övergår i 2021. Inte för att ett årsskifte automatiskt medför förändringar i vår personliga utveckling. Men ett nyår är ändå ett naturligt tillfälle att sammanfatta, reflektera och välja vad vi vill släppa och vad vi vill ta med oss. Vad vi väljer att lära oss av de erfarenheter vi gjort under året. I mitt arbete som samtalsterapeut har jag speciellt lagt märke till några nya mönster som framträtt under detta märkliga coronaår.

  • Livet har blivit tydligare.

Det har sällan varit tydligare att vi lever i ett spänningsfält mellan allt som varit, allt som är och allt som kommer. När detta har känts smärtsamt och ångestfyllt har vi inte kunnat ta till våra gamla invanda strategier för att fly från våra liv. Vi har varken kunnat resa, festa eller shoppa. Vi har varken kunnat prestera eller koppla av på de sätt vi är vana vid. Vi har inte kunnat döva vår ångest, eller framkalla lite mer lycka genom att göra tidigare självklara aktiviteter. Livet har blivit mer begränsat, mer avskalat och samtidigt tydligare. Vi har blivit hänvisade till att stanna upp och umgås med oss själva. Och tvingats möta det som vi tidigare undvikit hos oss själva. Våra relationer med andra har också blivit tydligare. Kanske har du kunnat iaktta att dina nära och starka relationer har blivit ännu djupare och mer kärleksfulla. Medan de relationer som redan tidigare var dåliga under detta år utvecklats till att bli ännu mer dysfunktionella.

  • Det som är viktigt på riktigt.

I denna avskalade tillvaro, oftast i ett stillsammare tempo, har det också blivit tydligare vad som är viktigt på riktigt. Vi kan från hjärtat uppskatta och känna tacksamhet över sådant som vi tidigare tog för givet. Vi har lärt oss att glädja oss åt det lilla i tillvaron. Våra värderingar har förändrats. Själva livet har blivit viktigare, hur vi använder vår tid, vad vi prioriterar. Att inte skjuta upp, att inte välja att sätta ditt liv på vänt. Att lyssna inåt, att ta dig själv på allvar och välja medvetet. Att stå upp för dig själv och dina värderingar. Att din tid i detta liv är ändlig och att du kan välja hur du förhåller dig till att det är så. Att se att du är värdefull, att det du bidrar med är värdefullt och påverkar både dig själv och andra.

  • Allt hänger ihop.

Det har blivit ännu tydligare att allt hänger ihop. Vår utveckling på individnivå hänger ihop med utvecklingen i samhället och globalt. Vad vi gör, eller inte gör, påverkar vår omgivning. I familjen, på jobbet, i alla grupper vi ingår. Det har blivit ännu tydligare att vi är beroende av varandra, att vi inte klarar oss ensamma. Och att det inte är meningen att vi ska klara oss ensamma utan att det ligger i vår människonatur att vi är beroende av vår flock för att överleva. Och för att flocken ska överleva, så att var och en av oss kan överleva, så behöver vi ta hand om varandra och våra gemensamma livsförutsättningar. Inte genom att offra någon annan, eller oss själva. Utan genom att ta vårt personliga ansvar. För det har också blivit alltmer tydligt att ansvar och makt hänger ihop, på alla nivåer.

Genom att ta ansvar för dig själv och för din egen utveckling, genom att stå upp för dig själv så kan du medvetet välja hur du vill använda dig själv i ditt liv. Jag har hört många säga att coronapandemien är en väckarklocka för mänskligheten. Och det är nu du kan välja om du vill snooza och somna om. Eller om vi vill välja att vara vaken och stå upp för hur du vill leva ditt liv.

Jag önskar oss alla ett Gott Nytt År 2021!

Till bloggen