Utbildningar

Jag arbetar med föredrag och utbildningar på arbetsplatser i hela Sverige. Mitt syfte är alltid att innehållet ska vara praktiskt användbart och anpassat till den unika verksamheten hos er.

Exempel på upplägg:

 

Bemötande

Föreläsning hel- eller halvdag

Föreläsningen ger kunskap om vad som händer inom och mellan oss människor vid kommunikation. Du får redskap att hantera svåra samtal och besvärliga personer.

 

En spännande dag för er som vill att era kunder ska känna sig nöjda och komma tillbaka!

 

 

Mindfulness

Alt 1: Föreläsning Mindfulness för alla

3 tim. Obegränsat deltagarantal.

 

En inspirationsföreläsning för er som är nyfikna på Mindfulness!

 

 

Alt 2: Prova På Mindfulness för fokus och energi

För grupper om 10-12 personer. Innehåller:

-Inspirationsföreläsning 1,5 tim

-Träningsprogram i två steg via dator/mobil/läsplatta 1-2 ggr/dag i 10 min. Utförs individuellt på egen hand.

-3 Handledarträffar á 1,5 tim fördelade över ca 10 veckor

 

För er som vill komma igång med regelbunden Mindfulnessträning. Forskning visar att redan vid 10 min träning per dag ökar vår förmåga att behålla fokus och arbeta effektivt. Sannolikheten för ett framgångsrikt resultat är större när programmet omfattar handledarträffar jämfört med när man enbart tränar själv.

 

 

Alt 3: Mindfulness på Arbetsplatsen för utveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå

För grupper om 10-12 personer. Innehåller:

-Förstudie

-Föreläsning

-Träningsprogram i åtta steg via dator/mobil/läsplatta 1-2 min/dag i 10 min. Utförs individuellt på egen hand.

-6 handledarträffar à 1,5 tim fördelade över ca 16 veckor

-Utvärdering

-Återrapportering

 

För er som vill använda Mindfulness som ett strategiskt verktyg för att minska sjukfrånvaro och stress och därmed uppnå större effektivitet och lönsamhet.

Mindfulness används idag systematiskt av framgångsrika företag som Yahoo, Starbucks och Google.

 

Jag genomför alternativ 2 och 3 i samarbete med dr Ola Schenström och Mindfulnesscenter.