Psykosyntes

Psykosyntes är en modern upplevelsebaserad terapiform. Det innebär att vi förutom samtal även gör övningar. Övningarna har alltid ett syfte att förstärka och fördjupa den process du befinner dig i.

Vi kan arbeta med guidade meditationer, utforskande av delpersonligheter, möten med dina Inre Barn. Vi kan måla, skriva och göra fysiska övningar.

 

Vi arbetar både med hur du har det just nu, det du bär med dig från din bakgrund och hur du vill att din framtid ska se ut.

 

Psykosyntes är en praktisk terapiform. Du får redskap för att kunna välja att agera utifrån din genuina vilja, att ta medvetna beslut istället för att styras av rädslor, undvikande eller gamla inlärda mönster.

 

För dig innebär det att du kommer att kunna använda resultatet av terapin i din vardag, både på jobbet och privat.

 

 

 

Psykosyntesen arbetar både med intellektet, känslorna, kroppen och själen. Dessa delar hör ihop och påverkar varandra. Därför räcker det inte att arbeta med en av dem.

 

En del människor använder sig mest av sitt intellekt, förnuftet. Det kan vara givande att resonera kring problem och olika infallsvinklar. Att sätta ord på upplevelser.  Men man kan också hamna i en intellektuell rundgång av ältande som inte är så konstruktiv. Ibland vet intellektet vad som är problemet och vad du borde göra. Men du agerar inte utan håller dig tillbaka utan att förstå varför. Därför räcker det inte med att prata med förnuftet i terapin.

 

Om förnuftet säger en sak och känslorna en annan så vinner känslorna. Låt mig ta ett exempel: Om känslorna säger ”Jag känner mig ledsen för hur jag blivit behandlad” så hjälper det inte att förnuftet säger ”Det var väl inte så farligt, det finns många andra som haft det värre” (vilket kanske i och för sig är sant). Du fortsätter att känna dig ledsen eller arg även om intellektet säger att du borde glömma och gå vidare.

Känslomässiga knutar kan inte knytas upp av förnuftet, de kan bara lösas upp av känslor. I terapin kan vi därför behöva arbeta med att identifiera, stanna i och lösa upp känslor som hindrar dig att leva det liv du vill ha. Bara tanken på att stanna upp i obehagliga känslor kan väcka ångest hos många människor. Och det är därför man behöver en trygg samtalsterapeut som ledsagare genom detta. Det är nästan omöjligt att göra på egen hand.

 

Mycket av det vi går igenom lagras i vår fysiska kropp. Som muskelspänningar, värk, kroppshållning och kroppsspråk. I terapin kan vi arbeta med kroppsmedvetenhet, avslappning och beröring utifrån dina unika behov.

 

Psykosyntesen inkluderar, i motsats till de flesta andra terapiforner, även den andliga aspekten av att vara människa. Att vi söker en mening med våra liv. Att du kanske frågar dig vad som är just ditt bidrag till världen. Att du har möjlighet att komma i kontakt med tillstånd, inte bara känslor, av t ex kärlek, tacksamhet och glädje.

Att hitta tillbaka till den unika varelse som du föddes till att vara.