En tid för personlig utveckling

Just nu är det en extra spännande tid för personlig utveckling!

Det är lätt hänt att vi fokuserar på vad som ska hända med vårt samhälle, med ekonomi, klimat och mänsklighetens framtid nu när vi alla går igenom en av de mest omvälvande tiderna typ sedan Medeltiden övergick i Renässansen. Men eftersom denna utveckling sker på alla nivåer samtidigt så sker den också på vår egen individuella nivå. Det är alltså en spännande tid för personlig utveckling.

Precis som att gamla ”sanningar” blir utmanade i samhället blir gamla ”sanningar” utmanade i dig själv. Din gamla ”sanning” kanske sa att det var självklart att du åker till jobbet varje dag och träffar dina kollegor som vanligt. Din gamla ”sanning” kanske sa att det är självklart att du ska fira påsk precis som vanligt. Och nu är det plötsligt inte längre så.

I våra personliga egenskaper bär vi också med oss ”sanningar” som blir utmanade just nu. I mitt arbete som samtalsterapeut har jag märkt att denna tid är speciellt utmanande för vårt kontrollbehov och vårt behov av att planera och vara effektiva. När vi planerar behöver vi veta hur det ser ut just nu och vad som gäller i framtiden. Vi behöver ha koll på läget. Och det kan vi plötsligt inte ha just nu eftersom ingen riktigt vet hur det ser ut imorgon eller vad som händer nästa vecka eller vad som kommer att vara möjligt att göra i sommar. Denna osäkerhet gör plötsligt våra gamla pålitliga verktyg, kontroll och planering, omöjliga att använda. Vår gamla pålitliga kompassnål vet plötsligt inte om den pekar åt norr eller söder. Vi kan bli helt yra när den plötsligt bara snurrar runt, runt. Då är det inte konstigt om vi blir osäkra och rädda.

Men våra personliga egenskaper är inte ”sanna”, de är inte nödvändigtvis ”rätt”. De är inlärda. Inlärda i en tid när vi behövde lära oss dem. Sedan dess har det sannolikt tjänat oss mycket att hålla fast vid dem och använda dem i våra liv. Men då var Då och Nu ser det annorlunda ut. Och vår ”verklighet” har förändrats snabbt under dessa coronaveckor.

Om du tycker att det känns som om din verklighet skakar just nu så är du inte ensam om att känna så. Om du känner att dina gamla verktyg plötsligt inte är användbara längre så är du inte ensam om att känna så.

Och om du behöver någon att hålla i under denna omtumlande tid så kan jag varmt rekommendera att ta hjälp av en riktigt trygg och bra terapeut. För detta är en fantastisk tid för dig och för din personliga utveckling. Utveckling och tillväxt precis som när cellerna i din kropp hela tiden förnyas. Precis som när ett frö transformeras till en blomma eller puppan spricker när larven förvandlats till en fjäril.

Utveckling innebär rörelse och utan rörelse inget Liv. Allting kommer att bli precis som det ska vara.

Till bloggen