Om kontrollbehov

Vi har säkert alla mött människor som har ett stort kontrollbehov. Och många tycker att det är irriterande att ha en kollega, vän eller partner med kontrollbehov. Som måste ha koll på allt och alla hela tiden. En kontrollfreak som blandar sig i allt och vill ha koll in i minsta detalj. Som inte tolererar att något blir fel eller mindre än perfekt. Ja, så många tycker att det jobbigt med människor med stort kontrollbehov att man ibland använder det som ett negativt omdöme.

Kontrollbehov är givetvis inte negativt. Som alla egenskaper har det både för- och nackdelar. Många yrken kräver att vi har kontroll, vem vill ha en revisor utan koll eller sitta i ett flygplan där piloten inte har total kontroll? Vem vill ha sina barn i en förskola där personalen inte har koll? Det finns många situationer där kontroll behövs och där kontrollbehov kan tjäna oss.

Men kontrollbehovet kan också bli så stort att det blir ett hinder i livet. Eftersom det faktiskt inte är möjligt att ha koll på allt kan kontrollbehovet bli en övermäktig börda. Det kan också begränsa våra relationer genom att vi har svårt att släppa fram andra. Eller att vi blir utnyttjade av andra som använder vårt kontrollbehov som en ursäkt för att själva slippa ha koll på något överhuvudtaget.

Så vad beror det på att vi utvecklat ett starkt kontrollbehov?

Det beror på att vi har behövt göra det. Ett överdrivet kontrollbehov kommer ofta ur en brist på tillit. Om vi växt upp utan att det funnits vuxna som vi kunnat lita på, utan vuxna som haft koll på att tillvaron fungerade och att vi fick den trygghet vi behövde. Ja, då lär vi oss tidigt att vi själva måste ha koll på allt. Vi går omkring med en ständigt närvarande känsla av att det inte finns någon att lita på. Därför måste vi själva ha kontroll. Annars riskerar tillvaron att rasa.

När vi var barn kunde det innebära ett livsfarligt hot att släppa kontrollen. Nu när vi är vuxna har vi andra förutsättningar och möjlighet att välja om och på vilket sätt vi vill använda vår förmåga att ha kontroll. Vi kan lära oss att vi kan styra vårt kontrollbehov istället för att låta det styra oss.

 

 

Till bloggen