Egenskaper

Ofta är vi vana att dela upp våra egenskaper i ”bra” och ”dåliga”. På anställningsintervjuer får vi frågan vilka som är våra bra och starka egenskaper och vilka som är våra svaga. Under vår uppväxt har vi lärt oss vilka egenskaper som är ok och vilka som inte är det. Detta formar vår självbild och vårt sätt att hantera tillvaron.

Själv hävdade jag länge att mina starka egenskaper var Engagerad, Ambitiös och Resultatfokuserad. Jag tyckte mycket om dessa egenskaper hos mig själv och de tjänade mig väl både i skolan och på olika jobb. Några svaga egenskaper ville jag inte riktigt kännas vid.

Så småningom visade det sig att egenskapen Engagerad inte enbart tjänade mig. Den resulterade också i att jag ofta hamnade i sammanhang där jag fick svårt att sätta gränser för vad som var mitt ansvar och vad som faktiskt var andras. I kombination med egenskapen Ambitiös kunde det bli alldeles för mycket och jag upptäckte ibland att jag ödslade min energi där det varken var uppskattat eller konstruktivt.

Min Resultatinriktade del har hjälpt mig många gånger. Men den har också ibland gjort att jag enbart hade fokus på målet och missade vägen. Jag hade svårt att stanna upp, att njuta av här och nu, att se möjligheter på vägen. Den gjorde också att jag blev mindre flexibel.

När vi arbetar med oss själva och mognar som människor upptäcker vi att det inte finns några egenskaper som är ”bra” och andra som är ”dåliga”. Alla egenskaper är alltid både/och. Alla egenskaper kan både tjäna mig och begränsa mig. De egenskaper som jag alltid betraktat som en styrka kan bli ett hinder. Och de egenskaper jag betraktat som en svaghet innefattar även något som tjänar mig i livet.

Det är skönt att kunna betrakta sina egenskaper utan att värdera dem och jämföra dem med andras. Först då blir vi fria att välja när, om och hur vi vill använda våra egenskaper. De blir inte längre en autopilot som styr oss att agera som vi alltid gjort för att vi en gång i tiden lärt oss det.

Till bloggen