Balsam Blogg

Hej alla!

Jag heter Kerstin Nyström och arbetar med att odla människor. Det är det roligaste och mest intressanta jag vet!

På min fritid tycker jag också om att odla växter. Ofta har har jag fått aha-upplevelser om människoodling när jag arbetat i min trädgård. Nu vill jag gärna dela mina tankar och betraktelser med dig. Det är min förhoppning att du ska hitta inspiration för just ditt liv. Du får gärna kommentera bloggen på Balsams facebook! Och dela gärna med dig av sidan till andra!

Klicka på rubriken Hej alla om du vill prenumerera på Balsam Blogg!

De flesta av de vackra fotona är tagna av min barndomsvän Ann-Christine Påhlson. Du hittar fler av hennes bilder på http://faialflores.wordpress.com/about/

Du måste ingenting

”Du måste ingenting” skrev jag i förra veckans blogg. Människor runt omkring dig kanske talar om för dig vad du måste och borde; du måste utbilda dig, du måste jobba hårdare, du borde lägga mer tid på din familj, du måste tänka på dig själv, du borde tänka mer på andra… Du måste hitta en partner, du borde bilda familj, du måste tänka på framtiden och du borde njuta av att vara singel.

Även om omgivningens tyckande kan vara välment så handlar det i grunden om den andre personens behov. Den som talar om för dig vad du ”måste” och ”borde”. Det handlar om att den andre behöver att du är på ett visst sätt eller gör på ett visst sätt så att du blir så som hen mår bra av att du är.

Om vi växt upp med att hela tiden behöva anpassa oss efter andras behov så fortsätter vi ofta automatiskt med detta som vuxna. Vi gör omgivningens behov till våra egna och fortsätter tala om för oss själva vad vi ”måste”. Utan att reflektera över vad vi egentligen behöver och vill upprepar vi omgivningens ”måsten” och gör dem till våra egna. Vi ”måste” vara framgångsrika, vi borde ha fler vänner, vi måste tjäna mer pengar och vi borde gå ner i vikt.

Alla dessa ”måsten” stressar oss. Dels för att de ständigt ändras när omgivningen ändrar sina krav på vad vi ”måste”. Dels för att många ”måsten” faktiskt är motstridiga. Dels för att det är mänskligt omöjligt att tillfredsställa alla andras tyckande och krav. Detta innebär att vi sällan kan känna oss riktigt nöjda. Och den eftersträvade Lyckan tycks omöjlig att nå.

Så hur kan du som känner igen dig i allt detta hantera din situation?

Du måste ingenting. Däremot kan du alltid välja. För att kunna välja medvetet behöver du bli medveten och se hur det är. Och för att kunna göra medvetna val utifrån dig själv behöver du känna dig själv. Du behöver kunna urskilja dina egna känslor och tankar, du behöver se vad som är andras behov och vad som är dina egna. Du behöver hitta din egen autentiska vilja och välja dina egna värderingar som du vill leva efter.

Även om du haft turen att växa upp i en familj som uppmuntrat detta så är det en livslång process att utveckla din egen medvetenhet och vilja. Du kan välja att ta hjälp på vägen av en professionell samtalspartner. Om du vill. Du måste ingenting.

 

All utveckling går i cirklar

All utveckling går i cirklar. Personlig utveckling handlar inte om att ta sig längs en rät linje från punkt A till punkt B. Utvecklingen går i cirklar som formar en uppåtgående spiral. Och det sker i sitt eget tempo.

I mitt arbete som samtalsterapeut möter jag ofta klienter som suckar: ”Å nej! Jag trodde att jag var färdig med detta!” Kanske har de arbetat till exempel med att sätta sina gränser och hålla dem i olika situationer och gentemot olika personer. Och så inträffar det att de ännu en gång möter någon som trampar på dem, kör över dem och skrattar åt deras ”gräns”…

Många ser det som ett misslyckande. Att de gått tillbaka i sin utveckling och är tillbaka på punkt A. Det kan kännas så, men så är det inte. Det som händer är att vi kan möta den nu aktuella händelsen på en punkt på en högre cirkel i spiralen. Vi möter en likartad händelse som vi mött så många gånger tidigare i livet, men vi har lärt oss från tidigare varv och kan nu hantera allt mycket lättare. Vi kan notera att vi inte känner oss lika berörda och att vi har mer distans till situationen. Vi har lättare för att välja medvetet hur vi vill agera.

Vi kan välja att betrakta ”återfallet” som en repetitionsuppgift i vår livsläxa. Det är som om själva Livet vill kolla om vi minns det vi lärt oss. När vi klarat av repetitionsuppgiften kan nöjda gå vidare till nästa kapitel. Med vår nya kunskap och färdighet i bagaget.

Ibland behöver vi repetera flera gånger för att de nya färdigheterna ska sitta ordentligt. Vi kan behöva träna och öva, om och om igen. Det är som när ett litet barn håller på att lära sig att gå. I början faller det ofta. Barnet blir då inte sittande och tänker: ”Nu har jag provat. Det gick inte. Alltså är jag en sån som inte kan gå.”

Om det reser sig upp igen och fortsätter träna tills det kan gå obehindrat så tänker det inte heller: ”Nu har jag bevisat att jag kan gå. Då behöver jag aldrig göra det igen.”

På samma sätt handlar personlig utveckling om att lära känna oss själva och hantera våra utmaningar i livet. Och då kan vi glädja oss åt att upptäcka att det går lättare och lättare att klara av det vi tränat på!

 

Om Acceptans

Acceptans är grunden för mycket, inte minst inom personligt växande. Samtidigt väcker själva ordet Acceptans ofta lite blandade reaktioner.

Acceptans handlar om att medvetet se allt som det är. Just nu. Utan att värdera eller döma. Bara betrakta, observera och konstatera det som är. Det kan handla om att betrakta yttre skeenden eller det som händer inom mig själv just nu. Vad jag tänker, känner, vilka impulser jag får eller vilka värderingar och behov jag har.

Acceptans handlar alltså inte om att jag tycker att något är acceptabelt, att jag tycker att något är bra eller ens okej. Det handlar inte om att jag viker mig eller ger upp min vilja. Det innebär endast att jag stannar upp och betraktar hur det är.

Låt mig ta ett exempel: Tänk dig att du åtagit dig uppgiften att boka ett bord på en nyöppnad restaurang för att ha en trevlig kväll med några vänner. Du har gjort bokningen och när kvällen är inne möts du och dina vänner utanför restaurangen, förväntansfulla inför god mat och trevlig samvaro. När ni kommer in på restaurangen är det helt fullsatt. Och det finns inget bord bokat för dig och ditt sällskap. Ni får helt enkelt inte plats.

Kanske blir du förvånad, upprörd och arg. Du kanske känner dig dum inför dina vänner. Du kanske utbrister att det hade varit bättre att någon annan gjort bokningen. Du kanske börjar skälla ut personalen. Du kanske lovar att genast skriva en fullständigt dräpande recension på facebook. Dina känslor och impulser kidnappar dig, binder dig och drar iväg påverkade av vrede och hämndbegär eller självförebråelser och pinsam skam.

Genom att istället använda Acceptans och ett accepterande förhållningssätt kan det se ut så här: Du har bokat bord och det finns inget bord och du känner ilska och du noterar en impuls att skälla ut personalen och det är någon som gjort ett misstag med beställningen och du tycker att det är oacceptabelt och det finns inget bord. Så är det, så ser verkligheten ut just nu. Du kanske önskar att den såg annorlunda ut och den ser ut som den gör. Acceptans handlar om att du observerar och konstaterar.

Utifrån Acceptans, att stanna upp och se det som det är, kan du sedan välja medvetet hur du vill agera. Du kan välja hur du vill lösa problemet att det är som det är just nu. Du kan välja den lösning som du tycker tjänar dig bäst.

Vill du läsa mer om Acceptans kan jag rekommendera boken Att leva ett liv, inte vinna ett krig av Anna Kåver.