Du måste ingenting

”Du måste ingenting” skrev jag i förra veckans blogg. Människor runt omkring dig kanske talar om för dig vad du måste och borde; du måste utbilda dig, du måste jobba hårdare, du borde lägga mer tid på din familj, du måste tänka på dig själv, du borde tänka mer på andra… Du måste hitta en partner, du borde bilda familj, du måste tänka på framtiden och du borde njuta av att vara singel.

Även om omgivningens tyckande kan vara välment så handlar det i grunden om den andre personens behov. Den som talar om för dig vad du ”måste” och ”borde”. Det handlar om att den andre behöver att du är på ett visst sätt eller gör på ett visst sätt så att du blir så som hen mår bra av att du är.

Om vi växt upp med att hela tiden behöva anpassa oss efter andras behov så fortsätter vi ofta automatiskt med detta som vuxna. Vi gör omgivningens behov till våra egna och fortsätter tala om för oss själva vad vi ”måste”. Utan att reflektera över vad vi egentligen behöver och vill upprepar vi omgivningens ”måsten” och gör dem till våra egna. Vi ”måste” vara framgångsrika, vi borde ha fler vänner, vi måste tjäna mer pengar och vi borde gå ner i vikt.

Alla dessa ”måsten” stressar oss. Dels för att de ständigt ändras när omgivningen ändrar sina krav på vad vi ”måste”. Dels för att många ”måsten” faktiskt är motstridiga. Dels för att det är mänskligt omöjligt att tillfredsställa alla andras tyckande och krav. Detta innebär att vi sällan kan känna oss riktigt nöjda. Och den eftersträvade Lyckan tycks omöjlig att nå.

Så hur kan du som känner igen dig i allt detta hantera din situation?

Du måste ingenting. Däremot kan du alltid välja. För att kunna välja medvetet behöver du bli medveten och se hur det är. Och för att kunna göra medvetna val utifrån dig själv behöver du känna dig själv. Du behöver kunna urskilja dina egna känslor och tankar, du behöver se vad som är andras behov och vad som är dina egna. Du behöver hitta din egen autentiska vilja och välja dina egna värderingar som du vill leva efter.

Även om du haft turen att växa upp i en familj som uppmuntrat detta så är det en livslång process att utveckla din egen medvetenhet och vilja. Du kan välja att ta hjälp på vägen av en professionell samtalspartner. Om du vill. Du måste ingenting.

 

Till bloggen