Balsam Blogg

Hej alla!

Jag heter Kerstin Nyström och arbetar med att odla människor. Det är det roligaste och mest intressanta jag vet!

På min fritid tycker jag också om att odla växter. Ofta har har jag fått aha-upplevelser om människoodling när jag arbetat i min trädgård. Nu vill jag gärna dela mina tankar och betraktelser med dig. Det är min förhoppning att du ska hitta inspiration för just ditt liv. Du får gärna kommentera bloggen på Balsams facebook! Och dela gärna med dig av sidan till andra!

Klicka på rubriken Hej alla om du vill prenumerera på Balsam Blogg!

De flesta av de vackra fotona är tagna av min barndomsvän Ann-Christine Påhlson. Du hittar fler av hennes bilder på http://faialflores.wordpress.com/about/

Att hitta den du är

Samtalsterapi är en väg för att hitta den du är. Att hitta hem till dig själv, till din innersta kärna för att kunna bli den du är.

Jag har många gånger hört mina klienter säga: ”Jag vet inte vem jag är!”

Och jag tänker att det är en härlig utgångspunkt för upptäcktsresan du bestämt dig för att göra i dig själv, med dig själv och med mig som guide i det spännande landskapet av tankar, känslor och kroppens reaktioner. I alla korsvägarna av inlärda egenskaper och självbilder. I förvirringen bland åsikter och behov, i de mörka skogarna där skammen och skulden gömmer sig. Ofta bär du ett tungt bagage, pålagt av omgivningen och tidigare generationer. Rädslor och längtan drar åt olika väderstreck och det är lockande att bara lägga dig ner och somna i värmen när du äntligen hittat en solig glänta. Eller om någon annan säger åt dig att stanna där du är för det blir bäst så. Men det finns fler områden att utforska, som väntar på att bli funna och tas i bruk.

Ja, det är en spännande resa för att hitta den du är! Och efter hand som du blir en alltmer erfaren resenär kommer du att känna dig tryggare och säkrare på att du kan hantera vad du än råkar ut för under resans gång. Du känner dig friare att ta ut svängarna i färden, det blir enklare att lyfta blicken och ta in omgivningen när du inte längre ängsligt måste titta ner för att inte trampa fel. Du kanske inte längre behöver någon guide för du har lärt dig att själv läsa kartan och ta ut färdriktningen. Och du kan välja om du vill färdas ensam eller göra sällskap med andra människor ibland, andra människor som också är på resa för att hitta hem till sig själva.

Kanske du börjar tycka att det är så givande att resa att du börjar undra vad som egentligen finns vid målet? Vad är det du kommer att hitta när du äntligen hittar den du är?

Jag tänker att det vet vi inte. Det närmsta jag själv har hittat på min egen resa är en mycket speciell upplevelse att Jag Är Ingenting. Och Allting. Jag Är.

Och samtidigt är jag också bara en vanlig människa bland alla andra som reser omkring på livets upptäcktsfärd. Och som tycker att det är kul att även Göra saker på resan.

Att reparera och stärka en svag Självkänsla

Mycket arbete i samtalsterapi handlar om att reparera och stärka en svag Självkänsla. Som jag skrev förra veckan är Självkänsla inlärd. Och det går att lära om.

Självkänsla handlar om att känna dig själv. Som litet barn lär du känna dig själv genom att omgivningen speglar dig, bekräftar dig, lär dig sätta ord på dina känslor och behov. Om du får utvecklas i din egen takt i en trygg omgivning byggs grunden till din inre trygghet. Du lär dig att du har rätt att vara den du är.

Självkänsla handlar också om att känna dig älskad, att vara värd att älskas bara för att du är Du. Att bli sedd med kärleksfulla ögon, att bli bemött med kärleksfull respekt för den du är.

Det finns ingen som haft en helt igenom perfekt barndom fylld av obegränsat med villkorslös kärlek. Det beror på att de vuxna som hade ansvar för oss bara var människor som själva sannolikt inte haft en perfekt barndom. Sannolikt gjorde de så gott de kunde utifrån vad de förmådde. Vilket inte tar bort det faktum att vi inte fick det vi hade behövt få för att bygga en helt igenom stark och trygg självkänsla. Det är därför din självkänsla ibland kan vara lite vacklande, ömsom stark och ömsom svag. På vissa områden där du vant dig att bli sedd med kärlek kan det kännas tryggt och självklart, kanske har du till exempel lärt dig att du alltid har rätt till dina fysiska behov oavsett om du är pigg eller trött, frisk eller sjuk. Medan andra delar av det som var du, till exempel dina fantasier och drömmar kanske bemöttes med ointresse, tystnad eller förlöjligande.

I terapiarbetet börjar vi med att se det som det är. Att se dig som du är just nu. Utan att värdera eller döma, utan bara bekräfta. Steg för steg lär du känna dig själv, både de delar som du lärt dig är värdefulla och de som du lärt dig inte är värda att få finnas. Det leder till att du växer, du får tillgång till delar av dig själv som du tidigare inte haft möjlighet att utforska och lära känna. Och då har du ju heller inte haft möjlighet att använda dem i livet.

Så småningom kommer du att upptäcka att du har möjlighet att betrakta det som är Du med kärleksfulla ögon. Inte för att du är bättre eller sämre än någon annan. Utan för att Du är Du och värd att älskas.

På min mottagning har jag en liten tavla med orden:

Du vet väl om att Du är värdefull

att Du är viktig här och nu

Du vet väl om att Du är värdefull

för ingen annan är som Du

 

 

 

 

 

Om skillnaden mellan samtalsterapi och coachning

Ibland får jag frågan om vad som är skillnaden mellan samtalsterapi och coachning.

Gränsen kan vara flytande och det är inte lätt att som utomstående bedöma vad man ska söka sig till. Under senare år har coachning marknadsförts som ett medel för alla möjliga problemområden och det är lätt att hamna vilse i djungeln av lockrop som lovar snabba resultat och genvägar till den efterlängtade framgången.

Så vad är då skillnaden mellan samtalsterapi och coachning?

Rent generellt kan man säga att man i coachning arbetar strukturerat utifrån ett nuläge mot ett definierat mål i framtiden. Coachtekniker kan vara lämpliga om du till exempel vet att du vill ha ett nytt jobb eller nå ett mätbart resultat inom ett visst område.

I samtalsterapi arbetar man både med nutid, dåtid och framtid. Många av våra mönster, egenskaper och begränsningar är tidigt inlärda och påverkar oss i nutid, ofta omedvetet. Därmed påverkar det även vår vilja och hur vi ser på vår framtid. Därför behöver vi ”packa upp vårt bagage” och lära känna oss själva innan vi kan välja hur vi vill forma vår framtid och vilka mål vi verkligen vill ha i våra liv.

En annan viktig skillnad mellan samtalsterapi och coachning är att terapeuter och coacher har olika typ av utbildning. En terapeututbildning är alltid minst tre år och har krav på att terapeuten går i egen terapi och har träningsklienter under handledning. Coachutbildning kan vara av varierande längd, allt från flera år till enbart några helger.

Jag har träffat många coacher som känner sig begränsade av att de inte har utbildning och erfarenhet av att arbeta med ”bagaget”, med orsakerna till det som hindrar deras klienter från att växa och utvecklas. En del hänvisar då vidare till en samtalsterapeut som kan arbeta mer på djupet. Men för klienten kan det vara ett stort steg att byta till en ny samtalskontakt när man fått förtroende för sin coach och börjat öppna sig med sina tankar, känslor och drömmar. Det kan också innebära att man tappar i tempo och tid när man nästan får börja om med en ny kontakt.

Vad är då bäst för dig som funderar på att börja i samtalsterapi eller coachning?

Forskning visar att terapeuten som person, och kvalitén på förtroendet mellan klienten och terapeuten, faktiskt är viktigare än vilken terapimetod som används. Utifrån detta är det viktigaste att du hittar en person som du kan lita på och känna dig trygg med.

Om du redan från början har en önskan om ett djupare personligt växande, om du vet med dig att du bär på svåra upplevelser som du inte fått hjälp att bearbeta eller om du är osäker på vad du egentligen vill. Ja, då tycker jag att det är ett klokt val att redan från början välja en samtalsterapeut som har utbildning och erfarenhet för att arbeta med detta. Det hindrar inte att vi under resans gång kan hamna på ställen där coachverktyg kan användas för att komma vidare.