Bli den du Är

Enligt en österländsk berättelse beslöt sig gudarna en dag för att skapa världen. De skapade stjärnorna, solen och månen. De skapade haven, bergen, blommorna och molnen. Sedan skapade de människorna. Sist skapade de Sanningen.

Då uppstod emellertid ett problem: var skulle de gömma Sanningen så att människorna inte genast hittade den? De ville dra ut på det spännande sökandet.

”Låt oss sätta Sanningen på toppen av det högsta berget” sa en av gudarna. ”Där blir det alldeles säkert svårt att hitta den”

”Vi placerar den på den avlägsnaste stjärnan” sa en annan.

”Låt oss gömma den i den mörkaste och djupaste av alla avgrunder.”

”Vi döljer den på månens hemliga sida”

Till slut sa den visaste och äldsta guden: ”Nej, vi gömmer Sanningen i människornas eget hjärta. Så kommer de att söka efter den överallt i universum utan att veta att de hela tiden bär den inom sig.”

Ur boken Bli den du är

 

Det är detta sökande vi jobbar mycket med i samtalsterapi. Vi utforskar känslor och förnuft, inlärda ”sanningar” om oss själva och omvärlden. Reaktioner och agerande, rädslor och drivkrafter. Fantasier, mentala bilder, familjemönster och självkänsla.

Det är en fantastisk och spännande upptäcktsresa. Du kommer efterhand att känna dig tryggare, friare och starkare i dig själv.

Allt med syftet att du ska kunna Bli den du Är.

Till bloggen