Logga in i dig själv

Hur ofta brukar du logga in i dig själv? Många av oss loggar in på facebook och andra sociala medier många gånger varje dag. Vi vill kolla läget. Om det hänt något nytt. Hur våra vänner och bekanta har det. Om någon sökt kontakt med oss. Vad som är på gång som kan vara intressant.

Men hur ofta loggar du egentligen in i dig själv för att kolla läget, för att ta reda på hur du har det och om det är något intressant på gång?

Genom att vända uppmärksamheten inåt och observera dig själv får du möjlighet att göra en snabb nulägesanalys. Och utifrån hur du har det just nu kan du sedan välja medvetet hur du vill agera.

Om du till exempel sitter och kollar på vad ”alla andra” gjort i sommar, hur mycket de tränat, alla lopp de sprungit och alla härliga yogapass de gjort i gröngräset så kommer detta att sätta igång en mängd olika reaktioner hos dig. Kanske kan du notera en känsla av stress som du snabbt flyr ifrån genom att surfa vidare. Men du märker att det hjälper inte riktigt utan stressen ligger kvar och mullrar lite diffust i bakgrunden. Och påverkar ditt mående, medvetet eller omedvetet.

Om du då istället stannar upp, lägger ifrån dig telefonen och loggar in i dig själv kan du medvetet påverka hur du har det.

Här kommer en enkel modell:

Observera dina känslor utan att värdera dem. Bara notera vilka känslor du har just nu;

Kanske kan du observera känslan stress? Eller Glädje? Ensamhet? Frustration?

Inga känslor är rätt eller fel. Bara observera och konstatera vilka känslor du har just nu.

Och bara invänta och observera svaret du får inifrån dig själv.

Invänta svaret och ta det på allvar.

Genom att logga in i dig själv på detta sätt och ta dig själv på allvar har du också möjlighet att göra medvetna val och ta kommandot över din tillvaro. Du kan välja medvetet om du verkligen vill ge dig själv det du behöver. Eller om du vill surfa vidare och kolla hur alla andra har det.

Till bloggen