Allt är möjligt

Allt är möjligt och vi har just nu en fantastisk möjlighet att reflektera över den kris som vi befinner oss i. Krisen som påverkar oss både som individer, samhälle och invånare på planeten jorden.

Jag tänker att det just nu blir extra tydligt att allt är möjligt och att allt går om vi vill.

Plötsligt blev det till exempel ”möjligt” att ställa in nästan all flygtrafik över i princip hela världen samtidigt. Något som bedömdes som ”omöjligt” bara för några månader sedan. Även om allt fler människor pekat på konsekvenserna av att vi använder fossila bränslen, även om Greta hyllats över hela världen så var det ingen som var beredd att välja, att ta beslut och omsätta värderingarna i handling.

Plötsligt blev det möjligt att samarbeta över partigränser. Plötsligt blev det möjligt att släppa byråkratiska hinder och hitta kreativa lösningar. Plötsligt blev det möjligt att pausa krig på FN:s begäran.

Nu har ett virus som kallas corona gjort det omöjliga möjligt. Och det gick snabbt. Och det har fått omedelbara konsekvenser som vi nu alla påverkas av, både som individer, samhälle och globalt.

Lite tillspetsat kan vi säga att vi lät viruset ta beslutet åt oss.

Alla val har ett pris. Alla val vi gör tjänar oss på något sätt och begränsar oss på något sätt. Och vi har så klart också möjlighet att ta beslutet att låta någon annan välja åt oss.

De primitiva delarna av oss människor fungerar så att vi hellre tar en liten belöning i närtid än att vi väljer att vänta på en större belöning i framtiden. Till exempel väljer vi kanske hellre att äta något onyttigt nu än att må bättre sen. Vi kanske väljer att släppa ut lite luftföroreningar nu om vi kommer iväg på vår flygresa. Även om vi vet att vi alla har större sannolikhet att finnas kvar i framtiden om vi inte förorenar luften.

Det är mänskligt att prioritera kortsiktigt eftersom vår hjärna är programmerad att få oss att överleva nu så att vi åtminstone hinner föröka oss så att våra gener kan leva vidare.

Just nu har coronaviruset gjort att våra prioriteringar ställts på ända. Plötsligt tjänar det oss att ställa in alla flyg nu för att begränsa smittspridning och död i närtid. Det känns som att det tjänar oss mer att satsa allt på att begränsa smittspridning. Oavsett priset vi riskerar att få betala framöver. Ett pris som måste betalas eftersom allting hänger ihop.

Frågan är om det verkligen tjänat oss att vänta med att välja medvetet tills våra primitiva reaktioner räddar oss.

Eftersom vi alla bara är människor så kan vi välja att betrakta även de primitiva delarna av oss med kärleksfulla ögon. Samtidigt skulle det kanske tjäna oss mer om vi gjorde våra val lite mindre primitivt. Om vi använde de nyare och intelligentare delarna av vår människohjärna för att göra medvetna val. Om vi tog möjligheten att göra våra val i lugnare tider när vi inte känner oss rädda och stressade av hot. Kanske skulle det tjäna oss mer att då faktiskt se det som det är, både kort- och långsiktigt, och göra lite mer medvetna val.

Kanske kan vi välja att lära oss något av krisen. Kanske kan vi välja att, när den akuta krisen är över, använda det vi lärt oss. Allt är möjligt.

Till bloggen