Resilience – Motståndskraft

Resilience handlar om motståndskraft, vilken kraft och förmåga vi har att hantera kriser och förändringar. Ytterst handlar det om vår förmåga att ta ansvar för oss själva och vår situation.

Kriser och förändringar är en naturlig och oundviklig del av livet. För två veckor sedan skrev jag om hur olika vi kan uppleva kriser. Men vi har också olika Motståndskraft, olika förmåga att klara av att hantera kriser vi hamnar i. För att klara av en förändring eller en livskris behövs egentligen tre saker:

  1. Att vi tror att vi kommer att kunna klara av det.

Detta handlar om att vi har en självbild som säger att vi kan lösa de problem vi hamnar i. Vi har en tillit till oss själva. En självkänsla som säger att vi kommer att kunna hantera situationen. Det kanske känns svårt, vi kanske önskar att det skulle vara annorlunda och vi vet att vi kommer att klara krisen eller förändringen.

Självkänsla grundläggs tidigt i livet. Den bygger på att vi lärt oss att vi kan lita på omgivningen, på de vuxna som har ansvar för att ta hand om oss och ge oss allt vi behöver. Där läggs grunden till att vi, när vi själva är vuxna, vet att vi kan klara av att ta ansvar för att ta hand om oss själva.

  1. Att vi vill klara av det.

Ibland kan det vara frestande att bara ge upp. Att stanna i krisen och bli ett Offer eller en Martyr. Skuldkänslor kan ta över; varför ska just jag klara mig när det är så många som drabbats? Och vad ska omgivningen säga om jag kommer genom krisen alltför snabbt?

För att klara av en livskris krävs att vi verkligen vill klara av den.

  1. Att vi vågar göra det.

Det är naturligt att vara rädd för vad som händer i en kris och vad en förändring kan innebära. Och det gäller att inte stänga av rädslan eller vägra se att den finns. Utan istället ha modet att våga hantera rädslan.

 

Att ta ansvar för sig själv kan också innebära att välja att ta hjälp. Bland mina klienter finns några av de modigaste människor jag mött i mitt liv. Människor som vägrar ge upp, som har valt att gå emot sin rädsla och ta ansvar för sina liv.

 

 

Till bloggen