Att skapa hållbarhet i våra liv

Det skrivs alltmer om begreppet hållbarhet och jag träffar allt oftare människor som arbetar med hållbarhet inom olika områden.

Samtidigt träffar jag i mitt arbete som samtalsterapeut klienter som uttrycker att deras tillvaro håller på att falla isär, det som de trodde var hållbart hos arbete, familj, vänner, välmående och allmän världsbild har börjat vackla eller försvinna.

Så vad menar vi egentligen med hållbarhet? Från början användes begreppet mest i samband med hållbar miljö och hållbar ekonomi på global nivå. Nu pratar man också om vikten av att skapa hållbara samhällen och hållbara företag. Egentligen handlar det om hållbar lönsamhet och överlevnad. Och hållbarhetstänkandet är kopplat till en, ofta outtalad, tidsaspekt. För hur länge ska hållbarheten vara? Kanske till nästa mandatperiod, nästa bolagsstämma? Eller till nästa generation, eller till den egna pensionsdagen?

Själv har jag valt att arbeta med människor och människors utveckling. En aspekt av detta kan vara att skapa en hållbar tillvaro på individnivå. Många är fokuserade på tryggheten i en god hälsa, jobb, inkomst och den närmsta familjen. Man vill ”hålla” fram till helgen eller semestern eller tills barnen blir stora nog att klara sig själva. Livet blir som en hinderbana där det gäller att hålla ut tills man kommer i mål. Andra har andra perspektiv, man vill inte bara överleva utan också uppleva glädje och en känsla av meningsfullhet i livet.

Även om vi ordnar våra liv på bästa sätt och tar ansvar för att både vi själva och vår omgivning ska hålla och må bra på både kort och lång sikt så kan vi drabbas av sådant vi inte kan påverka. Sjukdom, förluster, olyckor, övergrepp eller något annat som orsakar en chock eller livskris. Även sådana händelser är en del av livet. Och det är då den verkliga hållbarheten visar sig i förmågan att komma tillbaka efter krisen.

Långsiktig hållbarhet handlar inte om att aldrig hamna i svårigheter. Det handlar om att hantera svårigheterna och komma tillbaka. I bästa fall lite klokare. För att kunna skapa den hållbarhet vi vill ha utifrån vår nya erfarenhet.

 

Till bloggen