Tre tips om antidepressiv medicin

Här kommer tre tips om antidepressiv medicin. Det är fler och fler som äter antidepressiv medicin och förskrivningarna ökar även till yngre personer. I min roll som samtalsterapeut får jag ibland frågan: ”Ska jag äta medicin?” eller ”Ska jag våga sluta med min medicin?”

Det är bara läkare som kan skriva ut mediciner och därför ska man givetvis diskutera detta just med sin läkare. Men som samtalsterapeut har jag mött alltför många som verkar ha fått ett slentrianmässigt utskrivet recept av en vikarierande läkare på vårdcentralen. Alltför många som inte fått någon uppföljning och alltför många som går omkring och undrar över medicinens verkningar och biverkningar. Denna oro skapar stress som motverkar läkning.

Kräv därför alltid uppföljning av medicineringen och eventuellt en remiss till en psykiatriker som är specialist inom området. Det bemötande du får av läkaren betyder mer än du tror för tillfrisknandet. Och om du verkligen har behov av antidepressiv medicin kommer du sannolikt att behöva medicinera och ha läkarkontakt under lång tid.

Många frågar om biverkningar. Antidepressiva läkemedel har både verkningar och biverkningar. Den viktigaste frågan för dig är om verkningarna är värda biverkningarna, alltså om läkemedlet tjänar dig mer än det begränsar dig i ditt dagliga liv. Eftersom det inte finns några objektiva mätningar eller provtagningar kan ingen annan än du själv avgöra hur du faktiskt mår och vilken nytta du upplever av medicineringen. Olika människor kan reagera olika på samma läkemedel. Att ett läkemedel fungerar för din bekant betyder alltså inte att det kommer att ge exakt samma effekt på dig. Och bara för att någon annan fått biverkningar av ett visst läkemedel betyder det inte att du också kommer att få det. Många biverkningar klingar av efter några veckor. Därför behöver du hålla ut en tid innan du kan avgöra hur det fungerar just för dig.

Ibland möter jag de som hoppas att antidepressiv medicin ska fungera som en genväg till lycka, kanske lite vilseledda av den gamla benämningen ”lyckopiller”. Men tyvärr fungerar det inte så. Antidepressiv medicinering kan ta dig ur det djupaste mörkret men den tar inte bort orsakerna till att du mår dåligt. Medicinen läker inte dina smärtsamma relationer, den förändrar inte din dysfunktionella arbetssituation. Den raderar inte skam och skador efter kränkningar och övergrepp. Den minskar inte din inre stress.

För att läka orsakerna, och inte bara symptomen, på det som hindrar dig från att må bra och leva ditt liv fullt ut behövs ditt eget modiga och tålmodiga arbete. Det är därför vi samtalsterapeuter finns som hjälp på vägen. Och det går utmärkt att kombinera samtalsterapi med medicinering om du behöver det.

Mina tre tips om antidepressiv medicin:

  1. Välj en erfaren och bra läkare.
  2. Det är bara du själv som kan avgöra hur du mår av din antidepressiva medicin.
  3. Medicinen kan lindra symptom, för att läka orsakerna och hitta nya sätt att hantera orsakerna behövs samtalsterapi.

Till bloggen