Att känna sig stressad

Ska jag verkligen skriva ett blogginlägg om att känna sig stressad? Har det inte skrivits tillräckligt om det? Nej, tydligen inte eftersom det är en av de vanligaste känslorna jag möter i mitt arbete som samtalsterapeut.

Stress är en helt naturlig och nödvändig funktion som vi människor behöver. Om vi tänker oss urmänniskan som levde på savannen eller i djungeln skulle den inte överleva länge utan förmågan att bli stressad. Den skulle snart bli dödad och uppäten om den inte kunde reagera med kamp eller flykt vid hot.

Rent biologiskt fungerar vi fortfarande som en primitiv urmänniska. När vi känner oss hotade försätts vår kropp i en akut stressreaktion. Hjärtat slår fortare, musklerna spänns, blodet omfördelas från hjärna och mage till muskler, hjärta och lungor för att förbereda oss för kamp. Stresshormoner i form av bl a adrenalin och energi i form av fett och socker släpps ut i blodet för att vi ska orka slåss. Blodkärlen dras ihop och blodets förmåga att koagulera ökar för att vi inte ska förblöda om vi blir skadade.

Om stressituationen blir övermäktig börjar kroppen i stället utsöndra kortisol så att vi kan undkomma faran genom att bli passiva och ”spela döda”.

När faran är över för vår hotade urmänniska återhämtar sig kroppen naturligt från stressreaktionen. Stresshormonerna svettas ut eller försvinner med urinen. Kroppens funktioner lugnar sig och allt återgår till det normala.

Så; om nu stress är en naturlig biologisk reaktion, vad är problemet? Jo, problemet uppstår om stressreaktionen inte åtföljs av återhämtning. Om stresspåslaget blir permanent kan de fysiska reaktioner som var ämnade att hjälpa oss att kämpa eller fly istället resultera i högt blodtryck, förhöjda blodfetter, värk i musklerna, magproblem, koncentrationssvårigheter och hjärt- kärlsjukdomar. En permanent förhöjd kortisolutsöndring kan resultera i passivitet, kraftlöshet och depression.

Den viktigaste åtgärden när man känner sig stressad är att ta kommandot över sin återhämtning. Och då menar jag inte att vänta med återhämtningen till helgen eller sommarsemestern. Utan att ge sig själv regelbunden återhämtning under dagen, varje dag. Det kan ske i form av att blunda och ta några djupa andetag. Eller att resa sig från sin arbetsplats och röra på sig. Eller att ta en pauspromenad runt kvarteret. Eller att ta sig tid för meditation och fysisk aktivitet.

Regelbunden återhämtning förebygger stressrelaterade sjukdomar. För om stressen blir permanent under alltför lång tid kan den övergå till utmattningssyndrom. Mer om det i nästa veckas inlägg.

Till bloggen