Att hantera kriser och förändringar

Vi människor behöver kunna hantera kriser och förändringar eftersom det är en ofrånkomlig del av livet.

Livskriser utlöses ofta av förändringar. Det kan vara allt ifrån att flytta hemifrån, att flytta ihop med en partner, att få barn, att inte kunna få barn, att byta arbete, separation, sjukdomsbesked, förändrad ekonomisk situation, att barnen flyttar hemifrån till dödsfall bland vänner eller familj.

En krisupplevelse är alltid individuell och kan vara olika stark hos olika personer. Ibland kan det räcka med att använda sin vanliga problemlösningsförmåga för att hantera krisen. Men om denna inte räcker till kan individen reagera destruktivt. Man kanske kämpar genom att bli aggressiv och utagerande. Eller drar sig undan i isolering, förnekande och passivitet. Förmågan att se verkligheten realistiskt minskar och därmed också förmågan att bearbeta krisen och lägga den bakom sig.

Vår krisreaktion beror på flera olika faktorer:

  • Hur vi uppfattar det som hänt. Detta i sin tur styrs av vår personlighet, vår världsbild och våra värderingar. Om vi till exempel har lärt oss att en bra människa arbetar och gör rätt för sig och att det är skamligt att vara arbetslös och ”gå på bidrag” lär det påverka hur vi uppfattar situationen om vi mister vårt arbete.
  • Om vi varit förberedda eller om vi har varit med om en liknande situation förut har vi sannolikt lättare att hantera förändringen. Om vi blivit uppsagda förut och har med oss erfarenheten att ha klarat av denna situation kommer vi troligen inte att bli lika berörda om vi blir uppsagda igen.

Eftersom förmågan att kunna hantera en kris ökar om vi varit med om situationen förut innebär det till exempel att det är viktigt att företag har en genomtänkt plan för olika krissituationer. Inte bara på pappret utan att man praktiskt övat allt från HLR till utrymning vid brand eller agerande vid rån och överfall.

  • Om vi är ensamma i krissituationen. Både om vi varit ensamma vid till exempel rånet eller dödsbudet. Och om vi efteråt har en omgivning som ger oss känslomässigt, socialt och praktiskt stöd.

I mitt arbete som samtalsterapeut möter jag alltför många människor som inte haft förutsättningarna att kunna möta och hantera kriser och förändringar. De har fastnat i någon fas och har lidit under lång tid, ibland många år. I terapin kan de äntligen få bearbeta det som hänt. Krisen kan då bli till en livserfarenhet som man kan använda konstruktivt i framtiden.

 

Till bloggen