Att hantera sina känslor

Förra veckan skrev jag om att vi inte bara ska följa våra känslor utan också använda vårt förnuft, vår intuition, vår fantasi och våra fysiska förnimmelser. Alla är delar av oss som vi kan observera och hämta information från. Innan vi bestämmer hur vi VILL AGERA.

Vi har alltid rätt att känna det vi känner. Frågan är sedan hur vi väljer att hantera känslorna?

Vi föreställer oss att du står och väntar tålmodigt i en lång kö till incheckningen på flygplatsen. Plötsligt kommer en person och knuffar sig fram och tränger sig före. Du känner att du blir arg och irriterad. Din impuls kanske är att knuffa tillbaka eller ryta ”Hallå där, kön börjar där borta!”. Eller kanske känner du dig överkörd och inte mer värd än att bli knuffad i kön. Då kanske din impuls är att dra dig tillbaka och låtsas som ingenting medan du egentligen knyter näven i fickan.

Vi är alla olika och det ena sättet är inte bättre eller sämre än det andra. Men när vi låter känslorna styra och agerar på impuls ångrar vi oss ofta efteråt. ”Om jag bara hade…” eller ”om jag ändå inte hade…”

Här följer en modell hur vi kan hantera våra känslor:

  1. Stanna upp!

Ge tid själv tid och utrymme att observera dina reaktioner.

  1. Observera!

Observera dig själv, just nu i händelsen i kön på flygplatsen. Vilka känslor du har, vilka impulser du har, hur dina tankar går just nu, vad som händer i din kropp.

  1. Acceptera!

Att acceptera handlar om att se det som det är just nu. Tex ”Jag känner mig irriterad. Och jag känner en impuls att ge en spark på smalbenet. Och jag känner en rädsla för vad som kan hända då. Och jag tänker att personen kanske har en viktig anledning att tränga sig före. Och jag känner lite förakt för någon som beter sig på det sättet.”

  1. Agera!

Välj medvetet hur du vill agera. Tex ”Jag känner mig irriterad. För mig är det viktigt med rättvisa. Jag väljer att be personen ställa sig sist i kön.”

Du kan också välja att agera genom att släppa. Tex ”Jag känner mig irriterad. Förnuftet säger att vi alla kommer att komma med på flyget. Jag väljer att släppa händelsen.”

 

Det är alltså DU som kan bestämma hur du vill agera. Inte enbart känslorna. För de är bara en del av dig.

Till bloggen