Att följa sina känslor

Ofta hör vi att man ska följa sina känslor. Lyssna på sitt hjärta och göra det man känner för.

Och visst är det viktigt att lyssna på sina känslor. Vi har alltid rätt att känna det vi känner. Ingen annan har rätt att säga att våra känslor är fel eller att tala om för oss vad vi känner. Jag har mött många klienter som växt upp med kommentarer som ”Du är inte arg, du är trött” eller ”Det var väl inget att bli ledsen för, du är alltid så känslig”. Konsekvensen av en sådan uppfostran blir att man inte lär sig att sätta ord på sina känslor och att det blir svårt att identifiera vad man känner. Eftersom känslorna signalerar behov blir det också svårt att veta vad man behöver.

Dock är våra känslor bara EN del av oss, en del som vi kan välja att hämta information ifrån. Det är också viktigt att lyssna på sitt förnuft, sin kropp, sin intuition och sin fantasi. De är alla olika aspekter av oss och vi behöver lyssna till dem alla innan vi tar beslut och agerar.

Om vi enbart följer känslorna riskerar vårt agerande att bli impulsstyrt. Känslor signalerar behov. En känsla av ilska kan signalera att någon gått över vår gräns. Avundsjuka kan signalera att vi också behöver få något som någon annan har. Trötthet kan betyda att vi behöver ta en paus. Ibland misstolkar vi våra känslor och tolkar tex trötthet som att vi behöver äta choklad eller ge upp en tråkig uppgift. I själva verket kanske behovet handlar om något helt annat.

Innan vi automatiskt och impulsivt följer våra känslor är det bra att även kontakta våra tankar, vårt förnuft, vår kropp och vår intuition. När vi medvetet hämtat in information även från dessa delar kan vi VÄLJA hur vi vill agera. För det är faktiskt inte så ofta det tjänar oss att bara följa våra känslor.

I nästa veckas blogg kommer du att få en praktisk modell för hur du kan hantera känslor och impulser.

Till bloggen