Balsam Blogg

Hej alla!

Jag heter Kerstin Nyström och arbetar med att odla människor. Det är det roligaste och mest intressanta jag vet!

På min fritid tycker jag också om att odla växter. Ofta har har jag fått aha-upplevelser om människoodling när jag arbetat i min trädgård. Nu vill jag gärna dela mina tankar och betraktelser med dig. Det är min förhoppning att du ska hitta inspiration för just ditt liv. Du får gärna kommentera bloggen på Balsams facebook! Och dela gärna med dig av sidan till andra!

Klicka på rubriken Hej alla om du vill prenumerera på Balsam Blogg!

De flesta av de vackra fotona är tagna av min barndomsvän Ann-Christine Påhlson. Du hittar fler av hennes bilder på http://faialflores.wordpress.com/about/

Att hitta ditt Varför

Det tjänar dig att hitta ditt Varför. Att ställa dig själv frågan Varför du jobbar med det du gör. Vad är ditt syfte? Vad vill du uppnå?

Ibland frågar jag människor varför de arbetar med det de gör, eller varför de arbetar på just den arbetsplats de gör. Jag kan få svar som att det är kul, de har bra kollegor, roliga kunder eller bra arbetsvillkor. Det är givetvis helt adekvata svar och samtidigt är det något som vi egentligen skulle kunna få på en mängd olika arbetsplatser och på helt olika jobb.

Själv har jag arbetat med människor i nästan hela mitt liv. Jag har arbetat med barn, ungdomar och vuxna. Jag har arbetat med funktionshindrade, invandrare, kriminella och helt ”vanliga” människor. På helt olika arbetsplatser, företag, kommuner, universitet och organisationer av olika slag. Och jag har nästan alltid tyckt att det var kul och intressant.

Men det var först när jag började reflektera över mitt Varför som jag hittade en djupare mening och mitt egentliga syfte till varför jag hela tiden dragits till att arbeta med människor. Mitt syfte handlade om att jag ville skapa något, jag ville bidra till något. Jag ville bidra till människors utveckling och växande på ett djupare plan. Och syftet med det var att detta i sin tur sprider sig som ringar på vattnet och påverkar dessa människors omgivning. Det påverkar deras arbetsplatser, deras relationer och deras barn och därmed framtiden.

Mitt Varför, mitt syfte med att arbeta med människor var att jag ville använda mig själv som redskap för att bidra till en bättre värld för oss alla. Därför har jag valt att arbeta som samtalsterapeut.

Det finns säkert många människor som kommer fram till samma syfte, som hittar samma Varför i sig själva. Och som gör det genom att arbeta med helt andra saker än vad jag gör. Det gäller att hitta sin egen väg att gå för att sträva mot sitt syfte. En väg där du kan använda just Dig och Dina kvaliteter som medel för att tjäna ditt syfte. Och för att göra det behöver du först hitta Dig själv och lära känna dig själv. Och det är här jag kan bidra när jag genom att följa Mitt syfte kan hjälpa dig på vägen.

Att hitta ditt Varför är att hitta din ledstjärna i livet. Den stjärna som leder dig till det som är meningsfullt för dig, det som är meningen i just ditt liv.