Balsam Blogg

Hej alla!

Jag heter Kerstin Nyström och arbetar med att odla människor. Det är det roligaste och mest intressanta jag vet!

På min fritid tycker jag också om att odla växter. Ofta har har jag fått aha-upplevelser om människoodling när jag arbetat i min trädgård. Nu vill jag gärna dela mina tankar och betraktelser med dig. Det är min förhoppning att du ska hitta inspiration för just ditt liv. Du får gärna kommentera bloggen på Balsams facebook! Och dela gärna med dig av sidan till andra!

Klicka på rubriken Hej alla om du vill prenumerera på Balsam Blogg!

De flesta av de vackra fotona är tagna av min barndomsvän Ann-Christine Påhlson. Du hittar fler av hennes bilder på http://faialflores.wordpress.com/about/

Om skillnaden mellan samtalsterapi och coachning

Ibland får jag frågan om vad som är skillnaden mellan samtalsterapi och coachning.

Gränsen kan vara flytande och det är inte lätt att som utomstående bedöma vad man ska söka sig till. Under senare år har coachning marknadsförts som ett medel för alla möjliga problemområden och det är lätt att hamna vilse i djungeln av lockrop som lovar snabba resultat och genvägar till den efterlängtade framgången.

Så vad är då skillnaden mellan samtalsterapi och coachning?

Rent generellt kan man säga att man i coachning arbetar strukturerat utifrån ett nuläge mot ett definierat mål i framtiden. Coachtekniker kan vara lämpliga om du till exempel vet att du vill ha ett nytt jobb eller nå ett mätbart resultat inom ett visst område.

I samtalsterapi arbetar man både med nutid, dåtid och framtid. Många av våra mönster, egenskaper och begränsningar är tidigt inlärda och påverkar oss i nutid, ofta omedvetet. Därmed påverkar det även vår vilja och hur vi ser på vår framtid. Därför behöver vi ”packa upp vårt bagage” och lära känna oss själva innan vi kan välja hur vi vill forma vår framtid och vilka mål vi verkligen vill ha i våra liv.

En annan viktig skillnad mellan samtalsterapi och coachning är att terapeuter och coacher har olika typ av utbildning. En terapeututbildning är alltid minst tre år och har krav på att terapeuten går i egen terapi och har träningsklienter under handledning. Coachutbildning kan vara av varierande längd, allt från flera år till enbart några helger.

Jag har träffat många coacher som känner sig begränsade av att de inte har utbildning och erfarenhet av att arbeta med ”bagaget”, med orsakerna till det som hindrar deras klienter från att växa och utvecklas. En del hänvisar då vidare till en samtalsterapeut som kan arbeta mer på djupet. Men för klienten kan det vara ett stort steg att byta till en ny samtalskontakt när man fått förtroende för sin coach och börjat öppna sig med sina tankar, känslor och drömmar. Det kan också innebära att man tappar i tempo och tid när man nästan får börja om med en ny kontakt.

Vad är då bäst för dig som funderar på att börja i samtalsterapi eller coachning?

Forskning visar att terapeuten som person, och kvalitén på förtroendet mellan klienten och terapeuten, faktiskt är viktigare än vilken terapimetod som används. Utifrån detta är det viktigaste att du hittar en person som du kan lita på och känna dig trygg med.

Om du redan från början har en önskan om ett djupare personligt växande, om du vet med dig att du bär på svåra upplevelser som du inte fått hjälp att bearbeta eller om du är osäker på vad du egentligen vill. Ja, då tycker jag att det är ett klokt val att redan från början välja en samtalsterapeut som har utbildning och erfarenhet för att arbeta med detta. Det hindrar inte att vi under resans gång kan hamna på ställen där coachverktyg kan användas för att komma vidare.