Balsam Blogg

Hej alla!

Jag heter Kerstin Nyström och arbetar med att odla människor. Det är det roligaste och mest intressanta jag vet!

På min fritid tycker jag också om att odla växter. Ofta har har jag fått aha-upplevelser om människoodling när jag arbetat i min trädgård. Nu vill jag gärna dela mina tankar och betraktelser med dig. Det är min förhoppning att du ska hitta inspiration för just ditt liv. Du får gärna kommentera bloggen på Balsams facebook! Och dela gärna med dig av sidan till andra!

Klicka på rubriken Hej alla om du vill prenumerera på Balsam Blogg!

De flesta av de vackra fotona är tagna av min barndomsvän Ann-Christine Påhlson. Du hittar fler av hennes bilder på http://faialflores.wordpress.com/about/

Att känna Tacksamhet

Efter förra helgens födelsedagsfirande är det lätt att känna Tacksamhet, värme och glädje. Men det är inte alltid lika enkelt.

”Jag vill lära mig att känna Tacksamhet” sa en av mina klienter. Hon berättade att hon ofta tänkte att hon hade mycket att vara tacksam över; hon hade ett roligt jobb, en fin lägenhet och hennes barn var friska. Men tankarna på Tacksamhet hade svårt att landa i en djupare känsla av Tacksamhet. De hindrades alltid på vägen. Andra tankar kom emellan, tankar på allt som inte fungerade så bra i hennes liv och på allt som faktiskt kunde varit mycket bättre.

Jag tycker att detta är en mycket bra beskrivning av hur det ofta är. Det är svårt att stanna i känslan av tacksamhet och förnöjsamhet utan att uppmärksamheten dras mot det som hotar och stör vårt välbefinnande. Kanske kan det vara en tröst att veta att detta är det naturliga sättet för vår mänskliga hjärna att fungera. Det har fyllt en överlevnadsfunktion för människan att rikta uppmärksamheten mot möjliga faror och hot för att vara beredd på att kämpa eller fly. Den människa som slog sig till ro och bara passivt satt och kände sig tacksam blev snart uppäten av något hungrigt vilddjur.

Vår hjärna är alltså fortfarande konstruerad så att den hellre fokuserar på det ”negativa” än det ”positiva”. Det går alltid att hitta något att se som ett potentiellt hot, något oroande som kan inträffa i framtiden eller någon gammal orättvisa som gnager. Något som stör vår strävan att känna Tacksamhet över det vi är nöjda över i våra liv.

När vi vet att det är så vårt system fungerar så har vi idag möjlighet att faktiskt välja att se att vi har både/och. Vi har både sådant som fungerar bra i våra liv och det vi önskar fungerade bättre. Därefter kan vi välja vad vi vill fokusera på. Att vi väljer att fokusera på det som vi är tacksamma över betyder inte att de andra delarna inte finns. Genom att välja att fokusera på det vi känner oss tacksamma över tillför vi däremot detta mer energi, vi ger det större utrymme i våra liv. Vi kan stanna i hur det är, just nu, och komma i kontakt med känslan av tacksamhet över det vi upplever just i detta ögonblick.

Känslan Tacksamhet har en koppling till känslan Lycka. Genom att tillåta oss att känna Tacksamhet i stunden ger vi oss själva också möjlighet till fler stunder av lycka.