Vad är Mindfulness egentligen?

Mindfulness inte något nytt utan bygger på uråldrig buddistisk zenmedititation. Det som är ”nytt” med Mindfulness är att:

– man utvecklat meditationsövningar som är anpassade till vårt moderna liv vilket gör att det är enkelt att ta till sig och använda.

– man rensat bort alla religiösa inslag vilket gör att Mindfulness kan användas fritt av alla överallt.

– det under de senaste åren forskats mycket på effekterna av Mindfulness vilket innebär att metoden nu är evidensbaserad och används strukturerat inom företag, vård och skola.

Mindfulness kallas på svenska Medveten Närvaro.

Vi kan börja träna Medveten Närvaro genom att fokusera på vår andning, andningen är central i Mindfulness. Vi kan också träna oss på att använda våra sinnen, att verkligen se färger, former, detaljer, nyanser. Att verkligen lyssna fokuserat på alla ljud vi omges av. Att ta in smaknyanserna och konsistensen i det vi äter och dricker istället för att bara kasta det i oss. Att notera dofter, starka och flyktiga, behagliga och obehagliga. Att använda vårt känselsinne, alla de små känselnerverna i vår hud. Att notera rörelserna i vår kropp.

Mindfulness handlar mycket om att bli medveten om hur det är, här och nu. Själva livet är ju faktiskt det som är, här och nu. Genom att bli mer närvarande upplever vi livet mer intensivt och får en högre  kvalitet i upplevelser och möten.

Tycker du att det låter flummigt? Tänk då på skillnaden i att möta en människa som verkligen ser dig, som lyssnar uppmärksamt och som verkligen känns närvarande. Eller att möta en människa som har sina tankar på vad den ska göra efter ert möte, sin blick på en punkt strax bakom dig och sin hand på mobilen. Vad är skillnaden för dig?

Genom Mindfulness, Medveten Närvaro, kan du bland annat få en högre kvalitet i möten med andra människor. Antingen det handlar om ett kundsamtal eller relationen till dina barn.

Till bloggen