Tid

Det är maj månad och många har fullt upp med aktiviteter. Vi använder uttryck som att vi inte har tid, var tar tiden vägen, tiden bara rusar iväg.

Det vi då oftast menar är ”klocktid”; minuterna, timmarna, dagarna, åren. Men klocktid är egentligen bara en konstruktion som hjälper oss att hantera tillvaron i vårt moderna samhälle. Ett hjälpmedel för att vi ska kunna fungera socialt och praktiskt. Klocktiden går alltid i sin bestämda takt och är lika för alla. Det enda vi själva kan bestämma är vad vi vill göra av tiden.

Därför kan det vara intressant att titta på vår ”upplevda tid”. Många människor går omkring med känslan av att inte vara riktigt närvarande och i kontakt med sig själva. Den ”upplevda tiden” försvinner i en virvel av aktiviteter. Tankarna går oftare till det som varit eller till det som ska hända senare än till det man håller på med just nu. Och eftersom tiden egentligen bara består av ett antal ”nu” så missar man själva upplevelsen.

Ett sätt att få mer ”upplevd tid” är att vara fokuserad i nuet, av hur det är just nu i stunden. Att välja att vara fokuserad på ett avslappnat och medvetet sätt. Att återvända med uppmärksamheten till här och nu när tankar och stress vill kidnappa oss och dra iväg med grubbel om det som varit eller oro för vad som eventuellt ska hända i framtiden.

Det låter kanske enkelt och självklart att de flesta av oss behöver vara mer närvarande här och nu för att få mer och djupare ”upplevd tid”. Men det räcker inte att veta teoretiskt att det fungerar så. För att få färdigheten gäller det att träna. Ett av mina favoritredskap för detta är mindfulness där vi tränar oss just i medveten närvaro.

Till bloggen