Psykosyntes – att kombinera olika delar

När vi arbetar med Psykosyntes i terapi innebär det att vi söker en Syntes där vi kan sätta ihop och kombinera olika, ibland motstridiga, delar i vårt psyke och vår personlighet till en helhet.

Många människor går omkring och slits mellan olika delar i sig själva. Just nu vet jag att många slits mellan en del hos sig själv som kanske gärna vill ge, hjälpa och göra allt för alla som har det svårt. En annan del som inte orkar, som säger att det får räcka med att ta hand om sig själv och sin egen familj. När vi inte har koll på våra olika inre röster kan det bli så att den som ropar högst för stunden vinner. Men den andra rösten ger inte upp utan ger sig kanske till känna som en arg kritiker eller som ett dåligt samvete. Så kämpar vi för att göra de olika delarna inom oss till lags utan att förstå varför vi känner oss så trötta och otillräckliga.

Syntes är inget nytt eller unikt begrepp för Psykosyntesen. Många känner kanske igen resonemanget från den gamle filosofen Hegel; om motpolerna Tes och Antites som bildar en Syntes. Som så småningom blir en ny Tes som söker sin Antites…

Ibland kan vi fastna i en av polerna, vi blir extrema. Om vi till exempel uppfostrats till att vi får vårt värde enbart genom att vara Duktiga och Arbetsamma kan detta i sin extrema form bli det enda vi är, det enda vi vill vara och det enda vi anser är rätt. Vi föraktar och avskyr motpolen, som kanske är Lat, både hos oss själva och hos andra. Så fortlever vi som Duktiga och Arbetsamma. Det tjänar oss väl både i skolan, på arbetet och privat. Men till slut får vi kanske betala priset genom att den extrema Duktigheten driver oss in i sjukdom eller kollaps. Kanske måste vi då, om inte förr, komma i kontakt med den förhatliga egenskapen Lat. Vi tvingas sova, vila, låta andra ta en del av arbetsuppgifterna.

Genom Psykosyntes kan vi istället ta kommandot genom att gå in och lära känna våra poler och motpoler, våra olika röster, egenskaper och värderingar. Då kommer vi att upptäcka att varje del både tjänar oss och hindrar oss. Ingen del är enbart Rätt eller enbart Fel. Och vi har möjlighet att medvetet kombinera dem och använda dem på ett helt nytt sätt.

Just nu känns det som om vi skulle behöva mer Syntes både i samhället och globalt. Vi kan välja att börja med oss själva och vår egen personliga Psykosyntes. Att sluta fred inom oss själva är ett viktigt steg mot att skapa fred med andra.

Till bloggen