Om vikten av att avsluta och fira

Nu är tiden för skolavslutningar och studentfiranden. Festklädda och glada samlas vi för att fira att ett skolår är slut, att en examen är uppnådd. Vi gläds med varandra och kanske ser vi tillbaka på alla våra egna skolavslutningar.

Det är viktigt att avsluta och det är viktigt att fira ett avslut. Stora och viktiga händelser kanske vi firar med en fest, vi vill fira tillsammans med andra, dela glädjen, dela en ritual och stärka gemenskapen i vår grupp.

Men det är också viktigt att avsluta och fira mindre händelser i livet. Att avsluta innebär att vi kan sluta en energicirkel. Att vi fullföljt cirkeln av att ha fått en idé, planerat, jobbat på, kanske fått revidera våra planer innan vi är klara och har genomfört det vi ville. Det kan handla om ”stora” saker som att ha tagit en examen eller fått ett nytt jobb. Men oftast handlar det om de ”små” sakerna i vardagen. Att vi ringt det där samtalet som vi kanske dragit oss för. Att vi röjt diskbänken efter middagen. Att vi skickat iväg de där pappren som ska vara inne ett visst datum. Att vi dammsugit alla golven. Att vi köpt den där saken som vi kanske länge tänkt göra.

Dessa små energicirklar behöver också slutas och firas. Kanske inte alltid med en stor fest utan vi kan också ”fira” genom att ge oss en paus, att ge oss en stund för reflektion, att ge oss själva en klapp på axeln, att tillåta oss känna oss nöjda med att vi genomfört det vi bestämt oss för. Vi bestämmer själva på vilket sätt ”firandet” ska ske, det viktiga är att markera avslutet för att sedan släppa och gå vidare.

Vad händer om vi inte avslutar och markerar avslutet på något sätt? Svaret är givet när vi tänker på alla oavslutade projekt vi alla har i vår vardag. De suger vår energi. Just för att de inte är avslutade.

Ett sätt att avsluta är att genomföra det vi vill. Ett annat sätt att avsluta, och sluta en energicirkel, kan vara att medvetet välja att släppa projektet. Att medvetet välja att vänta med att renovera köket till nästa sommar. Att välja att släppa en orimlig uppgift. Att medvetet välja bort de där oavslutade planerna som ligger och suger energi.

Ett sådant avslut är också värt att fira.

Till bloggen