Om värmeslag och klimatångest

Denna sommar är vi väl många som, åtminstone bildligt, drabbats av värmeslag. Själv har jag ibland undrat om jag fått algblomning i hjärnan av värmen, jag har undvikit att tänka djupsinniga tankar och lagt ambitiösa sommarplaner åt sidan. Mest har jag latat mig, badat och njutit av sommarledigheten.

Men jag har också mött klimatångest. Värme, torka och bränder har fått många människor att känna rädsla och ångest över klimatförändringarna som de flesta forskare är överens om håller på att ske. Och som blivit extra tydliga för oss alla just denna ovanliga sommar. Vad händer med vattnet? Vad händer med vår livsmedelsförsörjning? Och hur ska det bli för våra barn och barnbarn? Det är många frågor som kan väcka klimatångest. Ångest inför framtiden.

Så hur kan vi hantera vår klimatångest?

Som med all annan ångest kan vi stanna upp och ta den på allvar. Under ångesten finns rädsla, och allra djupast handlar det om vår rädsla att dö.

Nästa steg är att göra en verklighetscheck. Är det ett verkligt hot eller är det enbart vår egen fantasi som framkallar ångesten? Om vi kan se att vår ångest grundar sig i våra egna fantasier om en hotbild kan vi, åtminstone när vi bearbetar detta i terapi, se att det ofta kommer ifrån att vi lärt oss att ständigt vara observanta på hot. Om vi saknat nödvändig trygghet har vi lärt oss att leva i ständig katastrofberedskap. Givetvis inte enbart när det gäller klimatförändringar utan alla förändringar som kan innebära att vi blir övergivna, ensamma, maktlösa eller riskera att inte klara oss.

Om vi däremot kan se att vår ångest beror på ett verkligt hot behöver vi fråga oss om vi kan göra något åt hotet. Därför att känslan av maktlöshet är mycket stressframkallande.

Oftast finns det något du kan göra för att ta kommandot över ångesten. Du har själv möjlighet att välja vad och hur du vill göra. För att ta kommandot över klimatångest kan du kanske välja att förändra några av dina vardagsvanor för att de ska stämma överens med dina medvetna värderingar. Du kan välja att engagera dig politiskt eller i en miljöorganisation. Du kan ta reda på de olika partiernas miljöpolitik innan du väljer hur du vill rösta i valet i höst.

Utifrån din egen upplevelse och utifrån vad just Du mäktar med kan du ta kommandot över ångest som grundar sig i hot där du själv kan göra något för att påverka situationen.

Sådant som vi inte kan påverka, där vi verkligen är maktlösa, får vi hantera på annat sätt. Men mer om det i kommande inlägg.

 

Till bloggen