Om självkänsla och självförtroende

Jag får ofta frågor om självkänsla och självförtroende. Man kanske säger att man har gott självförtroende för man vet att man är duktig och kompetent. Men man har dålig självkänsla för innerst inne tvivlar man ofta på om man egentligen duger.

Så vad då skillnaden på Självförtroende och Självkänsla?

Mycket förenklat bygger Självförtroende på att du känner dig värdefull för det du Gör. Medan Självkänsla bygger på att du känner dig värdefull för den du Är.

Du kanske verkligen har ett gott Självförtroende för du vet att du klarar av att prestera de resultat som behövs, både på jobbet och privat. Du klarar av att göra saker. Din fasad utstrålar kompetens och handlingskraft.

Men bakom fasaden sviktar självkänslan och din inre trygghet. En svag självkänsla kan visa sig genom en ständigt närvarande rädsla för att misslyckas och en känslighet för att bli kritiserad. Detta leder till att du gärna söker andras gillande och känner dig beroende av andras bekräftelse. Detta leder i sin tur till att du kanske lyssnar överdrivet mycket på andras ”tyckande” och gör så gott du kan för att anpassa dig till andras behov. Detta leder i sin tur till att det blir svårt att sätta gränser. Det blir svårt att veta vad som är andras vilja och vad som är din egen vilja. Samtidigt kan du ju inte uttrycka det som du kanske känner är din egen vilja och din egen åsikt, för då riskerar du ju att bli utsatt för kritik och andras ogillande… En svag Självkänsla begränsar dig på många sätt i ditt liv.

Så vad beror då en svag självkänsla på?

Jo, den är helt enkelt inlärd. Tidigt i ditt liv har omgivningen lärt dig att du inte har rätt att vara den du är. Att du inte är värd att bli älskad precis som du är. Du har inte fått utvecklas i din egen utvecklingstakt och fått lära känna dig själv, dina känslor och behov, dina egenskaper och din vilja.

Men nu ska jag berätta en hemlighet för dig som går och bär på en dålig självkänsla som begränsar dig: Det som du blev tvungen att lära dig är FEL!

För själva Du är helt RÄTT. Och Du har redan från början varit värd att bli älskad precis som Du Är. Och det är du fortfarande.

Som vuxen kan du själv bestämma dig för att lära om. Att steg för steg lära dig att du faktiskt är värdefull. Mer om det i kommande bloggar!

 

 

Till bloggen