Nytt År – Ditt Bästa År

Nu är det nytt År. Kanske är du redan igång och jobbar igen och vardagen är tillbaka i sina gamla hjulspår? Det går ibland förvånansvärt snabbt att återgå till gamla vanor.

Nytt År kan vara ett bra tillfälle att reflektera och sätta nya mål. Nu menar jag inte traditionella nyårslöften utan att verkligen ta dig själv på allvar. Att se tillbaka på året som gått, summera, reflektera och fråga dig själv hur du haft det. Vad har fungerat bra, vad skulle kunnat fungera bättre? Känner du dig nöjd med året, med ditt arbete, studier, prestationer och relationer? Med din hälsa, bostad och ekonomi? Har du nått dina mål? Känner du dig nöjd med din personliga utveckling? Genom att reflektera över dessa frågor får du en bild över hur det är just nu.

När vi gjort någon form av bokslut över det gångna året är det dags att blicka framåt. Vad längtar du efter ska hända under 2016? Vad längtar du efter att få? Och ge? Om du tänker bort alla hinder, hur vill du att ditt 2016 ska se ut för att bli ditt Bästa År? Genom att reflektera över dessa frågor får du en bild av hur du vill att nästa år ska bli.

Nu är det dags att bryta ner din vision till konkreta mål. Vad behöver ske för att din vision ska bli verklighet? Vad behöver du göra? Vad behöver du förändra? Vilka steg behöver du ta? Hur vill du göra förändringarna? När vill du börja? När vill du att målen ska vara nådda? Genom att skriva ner tydliga, mätbara mål blir det enklare att bestämma din handlingsplan för att nå målen.

Verkar det krångligt? Då kan det vara en bra idé att ta hjälp av ett professionellt samtalsstöd. Du får hjälp att reflektera, lyssna på dig själv och ta dina behov på allvar. Du får hjälp att strukturera och tydliggöra. Du får hjälp att se dig själv och din unika situation.

För du är värd att 2016 ska bli ditt Bästa År!

Till bloggen