Möte med kvinnor

Förra veckan var jag i Kroatien på en konferensresa med hundra andra kvinnliga företagare.

Hundra kvinnor i olika åldrar, med olika bakgrund och från olika branscher. Marknadsförare, stylister, läkare och ekonomer. Jurister, hälsocoacher, fotografer och säljare. Artister, webutvecklare, konsulter och instruktörer. Alla är vi med i det stora affärsnätverket Qoola Qvinnor.

Före resan var jag fylld av motstridiga känslor. Jag har alltid varit skeptisk till enkönade grupper, min erfarenhet säger att blandade grupper ger en mer kreativ dynamik baserad på olikheter. Å andra sidan lockades jag av att syftet med resan var både Business och Pleasure. Programmet var sprängfyllt av föreläsningar, träningspass, mingel och fest. Själv fick jag möjligheten att leda en workshop om att lära känna sig själv som företagare.

Under resans gång fascinerades jag mer och mer av den speciella stämning som växte fram i vår stora kvinnogrupp. En blandning av styrka, drivkraft och värme. Alla delade generöst med sig av sin kunskap och erfarenhet, alla bekräftade, uppmuntrade och stöttade där det behövdes. Det var mycket skratt och mycket humor men aldrig på bekostnad av någon annan. Professionalism och personlighet blandades med nyfikenhet och engagemang. Erfarna företagsledare och unga entreprenörer deltog på samma villkor, var och en utifrån var den befann sig i sitt företagande och sin egen utveckling.

Jag blev starkt berörd av stämningen i gruppen och kände mig fylld av energi och inspiration när jag kom hem.

Jag började fundera över var min tidigare skeptiska hållning till renodlade kvinnogrupper egentligen kom ifrån. För mig som växte upp på 70-talet var kvinnogrupper ganska synonymt med kvinnokamp, rödstrumpor och att bekämpa patriarkatet. Att bränna behån och knyta näven i kampsång. En annan av mina omedvetna bilder handlade om kvinnogrupper som serviceinrättningar för manlig framgång. En tredje bild kom från ”tjejträffar” där alltför mycket tid ägnades åt att antingen skryta om sin partner eller att klaga över hopplösa män.

Jag blev medveten om att alla dessa mina gamla bilder kändes energidränerande och låg bakom min negativa inställning till kvinnogrupper.

Det känns härligt att nu ha fått uppleva något helt annat. Att ha fått ta del av starka, kvinnliga, varma, roliga kvinnor som är engagerade i att driva sina företag och som gärna hjälper varandra.

Det känns befriande att släppa mina gamla bilder och ersätta dem med nya!

Till bloggen