Kraften i att Göra

Kanske har du varit med om att verkligen känna kraften i att Göra något. Att efter mycket om och men, uppskjutande och motstånd verkligen ändå sätta igång och Göra det du behöver Göra.

Jag var en gång på en föreläsning om träning och föreläsaren fick frågan hur man bäst kommer igång med att träna. Hon svarade kort: ”Just DO it.”

Jag fastnade för hennes koncisa svar och funderade vidare över det. För visst är det så att vi många gånger lägger oändlig tid på att fundera och planera men har svårt att komma till skott och verkligen Göra det vi egentligen behöver och vill. Vi fastnar kanske i tankar på allt som kan hindra oss att verkligen Göra. Tänk om vi misslyckas? Eller tänk om vi blir besvikna för att det inte blir så bra som vi förväntat oss? Eller väljer vi helt enkelt att göra något enklare eller roligare först. Innan vi börjar med det där jobbiga som vi egentligen skulle behöva ta itu med. Då kan vi i alla fall säga till oss själva att vi åtminstone gjort något. Även om det inte var just det som vi egentligen skulle. Och så hann vi inte börja på den där stora, jobbiga uppgiften den här veckan heller…

På arbetsplatsen resulterar detta ofta i att vi fastnar i alla operativa uppgifter medan vi skjuter upp de större strategiska uppgifterna. Även om vi vet att de behöver göras och skulle underlätta vårt arbete på sikt. Allt detta är helt normalt mänskligt beteende och hänger mycket ihop med hur våra hjärnor fungerar. Hjärnan tycker att det är mycket roligare med snabba belöningar.

Men när vi bestämmer oss för att vända fokus bort från våra motstånd, vägra fastna i mer tänkande och tvekan och istället bestämmer oss för att Göra det jobbiga för att vi vill det, då händer det något. När vi sätter igång och Gör något, fysiskt eller kognitivt, som vi bestämt oss för kommer vi i kontakt med kraften i att Göra. Din hjärna belönar dig med dopamin, ett av våra ”måbrahormoner”. Din självkänsla får ett lyft. Energi som legat bundet i tvekan och rädsla frigörs och du kan använda den konstruktivt och fokuserat.

Ibland kan det givetvis tjäna dig att noggrant analysera och planera det du vill göra. Men ibland kan det tjäna dig bättre att bara sätta igång och Göra. Just Do it!

Till bloggen