Humor

”Tjena damen, skaru ha ett nummer?” Mannen som sålde Situation Stockholm, de bostadslösas tidning, hojtade glatt till mig när jag kom ut från Södra Station. Första gången tyckte jag att det var lite roligt och skrattade. Men redan nästa dag började det bli tjatigt, skämtet var inte lika kul när det upprepades.

För någon vecka sedan var jag på en föreläsning som handlade om Humor som Existentiell Strategi. Professorn som talade inledde med att säga att det inte var hans avsikt att vara rolig. Och det var han inte heller. Däremot ganska intressant.

Många har intresserat sig för skrattets betydelse för hälsan. Skrattet påverkar andning och muskler i vår fysiska kropp men det påverkar oss också psykiskt. Eftersom människan anses vara den enda varelse som kan skratta är det spännande att fråga sig vilken funktion humor har egentligen.

Skratt kan helt enkelt användas som en säkerhetsventil för att frigöra psykisk spänning. Det kan även stärka känslan av gemenskap när vi tillsammans skrattar åt något. Men det kan också användas som maktmedel när vi skrattar åt någon annan för att uttrycka dominans. Vi är nog många som upplevt den obehagliga känslan av skam när vi blivit utskrattade för något vi gjort eller sagt.

Som samtalsterapeut tycker jag att det är speciellt intressant att humor kan användas som en undvikande strategi. Vi kan undvika att se hur verkligheten ser ut genom att istället ständigt skoja om den. Och när vi flyr verkligheten slipper vi ta ansvar och göra något åt den.

När jag gick min terapeututbildning hävdade vår lärare att varje terapisession bör innehålla minst ett gott skratt. Genom att använda humor kan vi åstadkomma ett aspektskifte, vi kan se saker på ett nytt sätt.  Vi får en hälsosam distans till oss själva och våra upplevelser och kan förhålla oss till vår existens på ett delvis nytt sätt.

Vilken roll spelar humor och skratt i ditt liv just nu?

Till bloggen