Att sätta Mål

Nu är det januari 2015 och vi blir överösta med uppmaningar att planera och sätta mål för det nya året. Att börja träna, gå ner i vikt, göra matlådor, byta jobb, starta eget. Spendera mer tid med våra barn, vårda våra relationer, ta hand om oss själva. En del av oss har avgett nyårslöften och några kanske redan hunnit bryta dem.

Innan vi sätter våra mål kan det vara bra att ställa oss frågan VEM det egentligen är som bestämmer målet. Är det verkligen vi själva eller kommer det från någon annan? Är det verkligen mitt innersta sanna jag som vill detta eller är det enbart en del av mig, kanske den duktiga eller den skuldtyngda?

Om jag kommer fram till att det verkligen är JAG som bestämt mitt mål för att jag VILL det, då blir nästa steg att formulera målet så att det blir MÄTBART och TIDSBESTÄMT. I stället för att säga att ”jag ska ha med mig matlådor till jobbet” definierar jag mitt mål som att ”jag ska ha med mig en matlåda till lunch minst fyra gånger i veckan fram till midsommar”. Målet blir då tydligt och möjligt att nå.

Nästa steg är att göra en PLANERING för hur jag ska nå mitt mål. När, var och hur ska jag göra mina matlådor?

Det är också smart att titta realistiskt på vad som kan HINDRA mig från att nå mitt mål. Tidsbrist, bekvämlighet eller brist på fantasi? Vilken strategi vill jag ha för att övervinna hindren?

Sen återstår bara att UTVÄRDERA några gånger på vägen till mitt mål vid midsommar. Följer jag min plan eller behöver jag revidera den på något sätt? Vi har alltid möjlighet att välja om. Det viktiga är att det sker medvetet.

När vi nått vårt mål kan vi välja hur vi vill FIRA det, att fira och reflektera är väsentliga delar av processen.

Denna modell för att sätta mål och uppnå dem kan vi använda på de flesta områden i våra liv. Prova om du vill, börja gärna med något enkelt och ganska kortsiktigt. För träning ger färdighet.

Till bloggen