Att rensa och avsluta

Under mina år som samtalsterapeut har jag sett ett spännande mönster hos många av mina klienter. Efter en kort tid i terapi berättar de att de börjat rensa hemma. Rensa garderober, städa förråd, kasta gamla saker. Sortera papper och sätta in i pärmar, göra sig av med någon möbel som de egentligen aldrig tyckt om.

Denna rensning av det yttre rummet speglar en samtidigt pågående rensning av vårt inre. Vi börjar se med nya ögon på våra gamla ”sanningar”, tankar, värderingar och vanor. Vi får energi att rensa ut och avsluta.

Såhär i början av ett nytt år är vi många som väljer att lägga till nya och goda vanor. Men vi kan inte bara lägga till, vi behöver också välja att ta bort och avsluta. Kanske för att det gamla egentligen tillhör en gammal tid. Eller helt enkelt för att det inte längre tjänar oss. Det kan vara sådant som vi lagt tid på av slentrian. Eftersom dygnets timmar är begränsade behöver vi medvetet välja bort den gamla vanan för att få plats med en ny. Det kan handla om att rensa bland våra relationer, att avsluta förhållanden som enbart suger energi. Det kan handla om att medvetet granska vår självbild, vilka bilder har jag av mig själv som inte längre tjänar mig? Vi behöver kanske släppa gamla bilder av mål vi måste uppnå för att duga? Eller uppfattningar om vad eller vem som begränsar och hindrar oss i tillvaron?

I terapi kan du få hjälp att rensa, släppa och öppna upp för nya möjligheter i ditt liv. När vi rensar och avslutar frigör vi kraft och energi som varit bunden till det gamla. Energi som vi kan välja att använda till något nytt, konstruktivt och lustfyllt!

Till bloggen