Att gå i Psykosyntesterapi

Vad är det egentligen för skillnad mellan Psykosyntesterapi och andra terapiformer?

Det är inte lätt att välja i terapidjungeln idag; psykosyntesterapi, psykodynamisk terapi, psykoanalys, man kan få psykbryt bara av att försöka förstå skillnaden och välja…

En av de viktigaste skillnaderna är att Psykosyntesen är en av de få terapiformer som inkluderar människans andliga dimension, själen. Mer ålderdomliga terapiformer bygger mer på arvet från Freud som fokuserade på människans drifter och inte erkände att människan också är en andlig varelse.

I mitt arbete som Psykosyntesterapeut tycker jag att det är mycket värdefullt att även kunna arbeta med de andliga och existentiella frågor som mina klienter bär på. Frågor som ”Var kommer jag ifrån?”, ”Vem är jag?”, ”Vad är meningen?” och ”Vad är min uppgift i livet?” Det är en stor tillgång att kunna stanna upp och arbeta med dessa frågor utan att blanda in någon speciell religion eller att utgå ifrån att det finns ett pretentiöst facit om vad som är rätt eller fel. Psykosyntesen dömer inte, den värderar inte. Den vill inte göra om dig till en ”ny och bättre” människa utan tvärtom att du ska hitta hem till den du är, till din innersta kärna.

Mycket enkelt kan man säga att Psykosyntesen bygger på att människan består av 4 delar:

Kropp, Tankar, Känslor och Själ. Alla dessa delar interagerar och påverkar varandra. Det är alltså inte så att ”allt börjar med en tanke” som andra terapiformer kan hävda. Utan alla delar påverkar varandra i ett ständigt flöde. En känsla av ensamhet kan påverka kroppsspråket. En fysisk smärta kan framkalla en känsla av oro som kan framkalla en tankebild av ett sjukhus. En tanke på en kär person kan framkalla en känsla av glädje. En fysisk eller mental bild kan leda till en andlig upplevelse.

Vi kan tänka oss ett bord med 4 ben. De fyra benen är vår fysiska Kropp, våra Tankar, våra Känslor och vår Andlighet. Om bordets ben är olika långa kommer bordet att vackla och stå ostadigt. På samma sätt blir vi som människor ostadiga i tillvaron om något av våra ”ben” inte fått utvecklas och växa på ett sunt sätt.

I Psykosyntesterapi får vi möjligheten att lära känna och utveckla alla våra sidor. För att vi ska kunna stå stadigt i oss själva och i livet.

Till bloggen