Att få andra att göra som du vill

Ibland får jag frågan av mina klienter hur de kan få andra att göra som de vill. Svaret är att den enda du kan förändra är ju dig själv och det du kan göra är att förändra din kommunikation.

Alltför många går och väntar på att omgivningen ska kunna läsa deras tankar. Att andra människor ”borde förstå” vad jag menar och vad jag behöver. Jag tycker att de borde fatta när jag gör lite fina antydningar eller ger en vink. Om jag till exempel suckar och säger att jag är trött borde de förstå att jag behöver hjälp med det jag håller på med. Men i verkligheten kan omgivningen tolka detta som att jag vill vara ifred eller att jag inte orkar prata eller att jag inte tycker om dem. Omgivningen reagerar på sin egen tolkning och drar sig kanske tillbaka och känner sig avvisade. Och kvar står jag med min trötthet och har inte alls fått den hjälp jag behövde. Vilket gör mig ännu tröttare och mer frustrerad.

Jag brukar lära ut en enkel modell för att kommunicera och få andra att göra som jag vill. Modellen bygger på Nonviolent Communication och går ut på att först konstatera det jag upplever, utan att värdera eller skuldbelägga. Därefter talar jag om vad jag vill, utan att värdera eller skuldbelägga. Sen frågar jag om det är ok för den andre.

Det kan se ut så här:

  1. När jag ser att…
  2. Så känner jag…
  3. Därför vill jag…
  4. Är det ok för dig?

Till exempel: ”När jag ser att det står smutsig disk på diskbänken blir jag trött. Därför vill jag att du ställer in den i diskmaskinen. Är det ok för dig?”

Eller: ”När jag ser att du kommer försent till vårt möte blir jag irriterad. Därför vill jag att du kommer i tid framöver. Är det ok för dig?”

Om den andre personen går in i förklaringar eller försvar kan du bara lugnt lyssna. Och sedan lugnt och tydligt upprepa ditt budskap från punkt 1 till 4.

Du kommer att bli förvånad över hur effektiv denna metod är. Hör gärna av dig till mig och berätta vad som hände när du använt den!

 

 

Till bloggen