Anledningar att söka samtalsterapi

Det finns många olika anledningar att söka samtalsterapi. Faktiskt lika många anledningar som det finns klienter som går i terapi. Var och en har sin unika situation och sin egen unika historia och det tjänar ingenting till att jämföra sig om man har det ”bättre” eller ”sämre” än alla andra.

Under mina år som samtalsterapeut har jag kunnat urskilja tre olika huvudanledningar till att söka samtalsterapi:

 

  1. Pågående akut livskris

Kanske har man drabbats av sjukdomsbesked eller sorg. Kanske relationsproblem, separation eller förlust av något slag. Till livskriser räknas även stora livsomställningar som att få barn, flytta ihop med en partner, att gifta sig, skilsmässa, att barnen flyttar hemifrån eller att sluta jobba.

I en akut livskris är det skönt att kunna avlasta sig och ventilera tankar och känslor med någon objektiv utomstående. Ofta är familj och vänner själva känslomässigt involverade och många klienter vill inte belasta dem ytterligare med sina egna problem.

 

  1. Gammalt känslomässigt bagage

Många klienter bär på plågsamma erfarenheter från sin uppväxt. Det kan handla om allt från misshandel, sexuella övergrepp, missbruk, övergivenhet, mobbning till att aldrig ha känt sig riktigt älskad och inkluderad. Många har intalat sig att de inte tagit någon skada, ”gjort är gjort” och ingenting att hålla på och gräva i. Men så småningom kommer smärtan ikapp. Ofta när man fått egna barn eller något annat händer i livet som river upp de gamla såren. Då är det dags att börja bearbeta det man burit ensam och ofta gömt bakom skam och skuld.

Det är en stor lättnad att få packa upp och bearbeta sitt känslomässiga bagage i samtalsterapi. Resultatet brukar bli att man känner sig friare och tryggare i sig själv och kan påverka sitt liv på ett helt nytt, vuxet sätt. Allt sker stegvis i sin egen takt.

 

  1. Behov av egen tid

En del klienter går i terapi för att de helt enkelt vill ha en tid i veckan då de kan ägna sig enbart åt självreflektion. Det kanske är den enda tid de kan ägna sig bara åt sig själva. De vill också ha en plats där de kan vara sig själva bakom alla roller och fasader. En plats där de varken blir värderade, dömda eller jämförda.

Denna klientgrupp tycker ofta att det är lika självklart att gå i samtalsterapi för sin personliga, känslomässiga utveckling som det är att gå till träningen för sin fysiska hälsa.

 

Vilken nytta skulle samtalsterapi kunna göra i just ditt liv?

 

 

Till bloggen